Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 19:00

Cinsel gelişim; bebeklik döneminden başlayarak ergenlik dönemine kadar zirveye çıkan önemli bir süreci kapsar. Çocuğun erkek ve kız olduğunun bilinci iki yaş arasında ortaya çıkarken, üç yaş ile beraber çocuklar kendi cinsel kimliğiyle ilgilenmeye başlar. Bu süreç içerisinde çocuklar birbirlerinin cinsel organlarını merak eder ve incelemek isterler. Ayrıca oyun oynarken anne-baba rollerini benimsemeye başladıkları görülür. Bu süreç içerisinde erkek çocuklar babalarına, kız çocuklar ise annelerine özenme eğilimi gösterir.

cinsel-sorunlar.jpg

Çocuklarda cinsel gelişim dönemi, bebeklik döneminden başlayan ve ergenlik döneminde zirveye çıkan önemli bir süreç olduğundan dikkat edilmesi gerekir. Bu süreç içerisinde çocukta kendi bedenine yönelik farkındalık gelişirken, çocuk aslında kendini tanımaya başlar. Çocuk cinsiyetini tanıma döneminde bedeniyle ilişki kurarken, karşı cinse yönelik tutumları öğrenir hale gelir. Çocuğun cinselliğe yönelik gelişim döneminde yaşadıkları, onun cinselliğe karşı tavrını ve davranışlarını doğrudan etkileyeceğinden anne ve babanın bu cinsel gelişim sürecinin farkında olması şarttır. Bu dönem içerisinde yaşanabilecek her türlü soruna karşı farkındalık kazanmak, sorunların çözüme ulaştırılması konusunda son derece önemlidir.

Çocukların Cinsel Gelişiminde Önemli Etkenler Nelerdir?

Cinsel gelişim; çocukların erkek ve kadın rollerini yakın bir şekilde tanımaya başladığı ve kendi bedenlerini tanıdığı döneme verilen isimdir. Gelişme çağındaki çocuklar, birçok konuda anne ve babasını örnek alır. Ayrıca onları her açıdan taklit etme eğiliminde oldukları söylenebilir. Ancak anne ve baba, çocuğun cinsel gelişim evrelerini etkileyen tek etken olarak kabul edilemez. Çocuğun hormonal gelişimi ve çevresel etkenler çocuğun cinsel gelişimine doğrudan etki eder. Dizi, film ve reklamlarda gösterilen cinsiyet rolleri, çocuğun bilinçaltına işlenir. Dolayısıyla çocuk rol modellerinin bakış açısını ve cinsiyet algını taklit etme yöntemi ile kendi cinsel gelişim sürecinin içine dahil eder.

Ayrıca çocuğun yakın çevresi ve okulunda cinsel gelişim konusunda önemli bir rolü vardır. Çocuk arkadaşlarıyla oyun oynarken onların da cinsel algısını değerlendirmeye alır ve bazen de taklit yoluyla cinsel kimlikleri konusunda bir yargıya varır. Buna bağlı olarak çocuğun büyüme sürecinde cinsel gelişim evreleri şu şekilde sıralanabilir:

Bebeklik Döneminde Cinsel Gelişim

Cinsel gelişim; yaşamın erken dönemlerinde ortaya başlayan uzun bir süreçtir. Bebeklerde emme refleksi, alınan ilk haz olarak ifade edilebilir. Meme emme davranışı, amaca yönelik bilinçli şekilde uygulanan ilk harekettir. Sonrasında ise bu davranışı parmak emme takip eder. Emme ve cinsel organının farkına varmak, bebeklik döneminde cinsel gelişimin başladığını ispat eden ilk davranış olarak nitelendirilebilir.

İlk bebeklik döneminde cinsel gelişim önemli bir konumda yer alırken, bu dönem içerisinde bebekler kendi vücutlarını hızlı şekilde keşfetmeye başlar. Daha çok kendi vücuduyla ilgisi kendine dokunarak başlar ve devam eder. Bebekler kendilerine dokundukça farklı uzuvlarını; saçını, bacağını ya da kolunu keşfeder. Bu keşifler ile beraber kendi cinsiyeti ile ilgili duyguları ve hisleri oluşmaya başlar. Bebekler cinsel organlarını keşfeder ve biraz daha büyümeye başladığında cinsiyetine uygun olan oyuncakları, oyunları ve giyim tarzını keşfetmeye ve benimsemeye başlarlar.

4-5 Yaş Döneminde Cinsel Gelişim

4-5 yaşına gelen çocuklar, ''ödipal çatışma'' ismi verilen bir dönemin içerisinde geçer. Bu dönemde kız çocuklar kendini babaya daha yakın hissederken, erkek çocuklar ise daha çok annesiyle yakınlık kurma eğilimine sahiptir. Söz konusu olan bu düşkünlük, diğer ebeveyni dışlamaya kadar varabilir. Bu dönem içerisinde çocuklar kendi cinsiyet kimliklerini anne ve baba aracılığıyla tanımlar.

Okul Çağında Cinsel Gelişim

Okul çağı; çocuklar için cinsiyet tanımlamalarının çok daha net hale geldiği bir dönemdir. Okul çağındaki çocuklar, genel olarak kendi cinsiyetinden olan çocuklarla arkadaşlık yapar. Sembolleri ve renkleri kendi cinsiyetleriyle bağdaştırır. Okul çağına geldiğinde çocukların cinsel olarak merakı artar ve cinsel içerikli konuşmalar yapmak isterler. Ayrıca karşı cinsin cinsel organına merak duyan çocuklar, öpüşme gibi bazı deneyimler yaşamak isteyebilir. Bu durum son derece normaldir ve ailenin çocuğu utandırmak ya da ayıplamak yerine doğru şekilde bilgilendirmesi gerekir.

Ergenlik Döneminde Cinsel Gelişim

Ergenlik döneminde gençler, ayna karşısında çok daha fazla zaman geçirmeye başlar. Vücutlarında yaşayan bazı değişimleri onların psikolojik durumlarına doğrudan yansır. Buna bağlı olarak mastürbasyon ve cinselliği keşfetme süreci, bu dönemde cinsel gelişim açısından çok önemli bir yer tutar. Anne babanın bu aşamada çocuğu takip etmesi ve onu utandıracak davranış şekillerinden kaçınması gerekir.

Cinsel Gelişim Sürecinde Yaşanan Sorunlar Nelerdir?

Çocuk gelişimi; duygusal, fiziksel, davranışsal, sosyal ve cinsel gelişim gibi birçok farklı evrenin bütünü olarak karşınıza çıkar. Bahsi geçen tüm bu gelişim süreçleri birbiriyle paralel ilerler ve her gelişim alanında olduğu gibi çocuklarda ve ergenlerde cinsel gelişim konusu da çocuğun psikolojik iyilik hali açısından son derece önemli kabul edilir.

Çocuk ve ergenlerde zaman zaman cinsel gelişim alanı göz ardı edilir ve yok sayılır. Çocuklarda ve Ergenlerde Cinsel Gelişim dönemlerindeki cinsellik kavramı, bebeklik çağında başlar ve ergenlik döneminde şekillenerek dikkat çeker. Bu yüzden çocuklarda ve ergenlerde cinsel gelişim için en doğru cinsellik eğitiminin verilmiş olması önem arz eder.

Çocuk ve ergenlerde cinsel gelişim dönemleri hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmamaları bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden çocuklarda ve ergenlerde cinsel gelişim dönemlerinde onları nelerin beklediği hakkında cinsellik eğitiminin verilmesi gerekir. Çocuklarda ve Ergenlerde Cinsel Gelişim dönemleri, yetişkin olduklarında oluşabilecek cinsel gelişim sorunlarının önüne geçmek açısında anne babaların dikkatli olmasını gerektiren bir konudur.

Cinsel gelişim süreci her çocuk için farklı seyreder. Bu dönem içerisinde en fazla rastlanan sorunlar ise cinsel yönden erken uyarılma ve ergenlik döneminde ortaya çıkması beklenen cinsel gelişimin daha erken süreçte başlamasıdır. Cinsel gelişim sürecinde yaşanan sorunlar, çocuğun kendisini daha farklı hissetmesine ve sosyal ilişki kurarken sorun yaşamasına neden olabilir. Buna bağlı olarak ailelerin çocuklarına cinsel gelişim dönemiyle alakalı bilgi vermesi ve onunla sağlıklı bir iletişim içerisinde olması sorunların aşılmasında çok önemlidir.

Aileler bu konuda nasıl davranacağını ve çocukla ne şekilde iletişim kurabileceğini bilmiyorsa profesyonel destek alarak çocuğun yaşadığı bu sorunların aşılmasına yardımcı olabilir.

Her gelişim evresinde olduğu gibi çocuklarda ve ergenlerde cinsel gelişim evresi de ilk olarak ailede başlar. Cinsellik özel bir konu olarak kabul edilir ve anne-baba ile çocuk arasında cinsellikle alakalı paylaşımlarda doğallık önemlidir. Toplum geneline bakıldığında cinsellikle alakalı kısıtlayıcı bir tutum olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yazılı ve görsel medya ise bunun tam aksine kışkırtıcı bir tutum sergilediğinde, çocukların ve ergenlerin böyle bir ortamda kafalarının karışması ve çelişki yaşaması son derece normaldir.

Anne ve baba, çocuğun sağlıklı bir cinsel kimliğe sahip olmasını sağlamak için cinsellik eğitimine önem vermelidir. Çocuklarda ve ergenlerde cinsel gelişim dönemlerinin sağlıklı ve doğru bir şekilde ele alınması; duygularının yeni yeni farkında olan, kendini artık daha rahat şekilde ifade edebilen, özgüvenli ve özsaygısı gelişmiş bireyler olabilmeleri için anne babanın konuda sağlayacağı esnek ve sağlıklı iletişime ihtiyacı vardır. Buna bağlı olarak Çocuklarda ve Ergenlerde Cinsel Gelişim döneminde anne- babanın çocuğa en doğru bilgiyi vermeleri, doğru model olarak şekilde yaklaşım sergilemeleri, çocukların ve ergenlerin kendi kimliğini kabul etmesi, bedensel olarak yaşadığı değişime hazır olmaları açısından önemlidir. Bu yüzden cinsellik eğitimi çocuğun büyüme sürecinde göz ardı edilmemesi gereken bir konudur.

Çocuklarda Cinsel Gelişim ve Teta Clinic Kalitesi

Çocuk ve ergenlerde cinsel gelişim sürecinde yaşanan en sık sorun yanlış ve korkutucu bilgiler, kafa karışıklığından kaynaklı riskli cinsel davranışlar sergilemektir. Çocuk ve ergenlerde cinsel gelişim sorunları, doğru bilgiye ulaşma sorunu yaşadıklarında sınır ve mahremiyet konusunda sorunlar ortaya çıkarır. Cinsellik eğitimi, çocuğun ve ergenin yaşayabileceği sorunlar için önleyici olacaktır.

Cinsel gelişim hakkında yeterli bilgi sahibi olan ebeveynler, bebeklik dönemi başta olmak üzere tüm süreçte çocuğuna çok daha fazla yardımcı olabilir. Bu sayede cinsel kimliği sağlıklı şekilde gelişen yetişkin olabilme yolunda emin adımlar atılmış olur. Cinsel gelişim konusunda yeterince bilgilendirici tutum sergilemek de zorlanan anne-babalar için profesyonel destek almak çok önemli bir yardımcı olabilir. Bu konuda profesyonel destek veren alanında uzman ekibiyle Teta Clinic, söz konusu cinsel gelişim konusunda bilgilendirici eğitim ve terapiler olduğunda çocuk ve ergenlerin ihtiyacına yönelik hizmet veren bir kurumdur. Sizde Teta Clinic kalitesini deneyimlemek ve çocuğunuza olması gereken cinsel gelişim desteğini vermek için hemen web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

İletişim Formu
Tüm Hizmetlerimizle ilgili Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin...
Teta Klinik