Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 19:00

Metropolitan; çocuğun ruhsal, sosyal, fiziksel ve zihinsel olarak okul için hazır olup olmadığını gösteren bir test türü olarak karşınıza çıkar. Metropolitan Okul Olgunluğu testi ile tüm bu soruların cevabını almak ve çocuğun bu anlamda gelişimi ile ilgili genel bilgiye sahip olmak mümkündür. Okula başlama yaşı gelen çocuğun zihinsel, ruhsal, fiziksel ve sosyal gelişi yönüyle okul için ne kadar hazır olduğu çok önemlidir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 69 ayını tamamlamış olan her çocuk için eğitim ve öğretime başlamayı uygun görmüştür. Çocuğun okul dönemine hazır olması, yalnızca yaş itibarıyla sınırlı kalmayıp; aynı zamanda bedensel, zihinsel, bedensel ve sosyal anlamda da gelişim alanlarının tamamlanmış olması gerekir. Çocukların zihinsel, bedensel, fiziksel, duygusal ve sosyal olarak 1. Sınıf için hazır olması, okul olgunluğu olarak nitelendirilir. Çocukların 1. Sınıfa başlamak için hazır olduğunu değerlendirmek üzere Metropolitan Okul Olgunluğu testi uygulanır ve çocuğun bu söz konusu olan tüm alanlarda hazır olup olmadığı çok basit bir şekilde tespit edilir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, 1. Sınıfa başlama yaşı gelen öğrencilerin, okula başlamak için hazır olup olmadıklarını ölçmeyi sağlar. Buna bağlı olarak Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kelime anlama, kopya etme gibi toplam 6 alt test olmak üzere toplam 100 maddeden oluşur.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Ne Ölçer?

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ile tespit edilen alanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Yönerge takip,
 • Kelime bilgisi,
 • Sözcük dağarcığı,
 • Neden- sonuç ilişkisi kurabilme,
 • Mantık,
 • İşitsel ve görsel dikkat,
 • İnce motor ve kas becerisi,
 • Sayı bilgisi,

El- göz koordinasyonu hep birlikte değerlendirmeye alınır. Test sonucunda çocuğunuzun okul için gerekli olan olgunluk seviyesine ne ölçüde hazır olduğunu ve genel düzeyiyle alakalı sağlıklı veriler en doğru veriler sayesinde elde edilmiş olur.

Günümüzde okullarda 4+4+4 sistemin geçiş yapılmasından sonra, 66 ayını dolduran her çocuğun zorunlu olarak okul çağı kapsamına alınmasından kaynaklı, aileler için okul olgunluğunun tespit edilmesi çok daha önemli bir konumda yer almaya başlamıştır. Yapılan bu ilkokula başlama ayı ile alakalı değişiklik, ayrıca ailelerin 66 aydan önce (60 aydan sonra) kendi istekleri üzerine çocuklarını 1. Sınıfa kayıt ettirebilmenin önünü açmıştır. 60- 66 ay arasındaki çocuklar için, o süreç içerisinde okula gitmek için uygun olup olmadığının resmi bir şekilde tespit edilmesi de son derece önemlidir. Çünkü okul çağı için gerekli olan, belli başlı bir olgunluğa henüz ulaşmamış çocuklar için 1. Sınıfta birçok sıkıntılı durumla karşılaşması kaçınılmaz bir ortamdır. Bu konuda uzman olan kişiler bu durumu ‘’ Çocuğun fiziksel, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişim açısından belli bir düzeye gelmesi ve okulda kendisinden beklenilen davranışları başarılı bir şekilde yerine getirme konusunda hazır olması’’ olarak ifade eder. Bu yüzden çocuğ ilkokula başlamak için her bakımdan yeterli olup olmadığı, bu testlerle mutlaka analiz edilmelidir.

Okul olgunluğuna henüz daha erişmemiş olan çocuk, okul ortamı içerisinde kendisinden beklenilen davranış şekillerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmediğinde, okula karşı çok olumsuz duygular besleyerek okul için genel olarak negatif bir tutum geliştirecektir. Bu yüzden okul olgunluğuna erişmiş olmak, çocuk gelişimin hızlı bir şekilde devam ettiği bu süreç içerisinde hem uyum bakımından hem de çocukların farklı kıyaslara tabi tutulma ihtimali bakımından çok hayati bir yere sahiptir. 60 ay sonrasındaki çocukların 1. Sınıfa kayıt yaptırmaları ise tamamen ailelerin inisiyatifine bırakılmıştır. Özellikle 60 ay çocuğu olan ve okula yazdırmak konusunda kararsız kalan ailelerin, çocukları için Metropolitan Okul Olgunluğu Testine başvurmaları ve bir uzman görüşü ile karar vermeleri gerekir.

Okul olgunluğu, artık dünyanın birçok farklı ülkesinde farklı veri ve değerlendirme araçları kullanılarak belirlenebilir durumdadır. Aileler dünyanın birçok alanında geliştirilmiş olan ve ülkemizde de çok sıklıkla kullanılan değerlendirme araçlarının ürettiği sonuçları göz önünde bulundurarak, çok doğru bir karar vermelidir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, çocukların okula ve okulun gerektirdiği kurallara, onları öğrenmeye hazır olup olmadığını tespit etmek amacıyla uygulanan bir test olarak dikkat çeker. Bu sayede çocuk ilkokul için hazırlanırken olması gereken çevresel, fizyolojik ve zihinsel tüm faktörler bu değerlendirme sırasında kullanılır ve bir sonuca varılır.

Metropolitan Nasıl Uygulanır?

Metropolitan Okul Olgunluğu testi, okula yeni başlamak üzere olan 1. Sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve genel başarılarını ölçmek üzere hazırlanan bir test türüdür. Her alt test uzman kişi tarafından sözlü şekilde verilen yönergelere göre, çocuğun kopya edeceği ve işaretleyeceği resimlerden oluşmuştur. Bu çocukları anaokulunun sonunda ya da birinci sınıf başlangıç dönemi sırasında değerlendirmek için hazırlanan ve 16 sayfadan oluşan bu test, 6 ayrı alt testten oluşur.

Bu alt testler şu şekilde sıralanabilir:

 • Kelime Anlama Testi : Bu test, çocuğun dilinin anlaşılması ve kavranmasını belirlemeye yönelik uygulanır. Bu sırada çocuktan, her sırada dört resim içerisinde söyleneni seçmesi talep edilir.
 • Cümleler Testi : Bu testte çocuktan, kendisine anlatılmış olan cümleleri anlaması ve gördüğü resimle bu cümleyi birleştirmesi gibi karmaşık işlemler beklenir.
 • Genel Bilgiler Testi : Bu testte sosyokültürel faktörün etkisinin çok büyük olduğu söylenebilir. Genel bilgi alt testinde söz konusu olan resimler, çocuğun günlük yaşamında her zaman rahatlıkla karşılaşma ihtimalinin olduğu, görme ve dokunma imkânına sahip olduğu nesnelere aittir. Çocuktan bu test sırasında gösterilen resimle, tanıdığı esne arasında bir ilişki kurması ve nesneyi isimlendirmesi istenir.
 • Eşleştirme Testi : Okuma ve yazma öğrenilirken çok önemli bir yeri olan eşleştirme, metropolitan Okul Olgunluğu Testinin çok önemli bir bölümünü oluşturur. Bu test, benzerliklerin tanınmasını kapsar iken kullanılan her madde hayvanların, eşyaların, harflerin, sayıların ve kelimelerin dört ayrı resmi olacak şekilde sıralanmıştır. Sıranın orta kısmında çerçeve içerisine alınan resim aynısını bulması istenen çocuk, aynı zamanda çerçeveyi içine almalıdır. Genel olarak bu testte şekilleri doğru bir şekilde işaretlemeyen ve testte işaretleme yapan çocuklara okuma ve yazma konusunda sorunlar olduğu belirtilir.
 • Sayılar Testi : Bu test ile çocuğun sayı bilgisi ölçülür. Bu alt testte sayılar ve seriler hakkında belli bir eğitimden geçmemiş olan okul öncesi çocuklarda, o döneme kadar kazanılmış olan sayı kavramını ve buna bağlı gelişen sayı olgunluğunu doğru bir şekilde ölçmek hedeflenir.
 • Kopya Etme : Çocuğun bu testte görmüş olduğu şekli algılayabilmesi ve buna mekân içerisinde yer verebilme yeteneğinin ölçülmesi için uygulanır. Yazının öğrenilmesinde kopya etme işlemi, son derece büyük bir yere sahiptir. Yazı yazmayı öğrenebilmek için ilk olarak gerekli olan, görsel algı ve hareket kontrolünün bileşimini tespit etmektir. Gördüğü şeyi doğru algılayamayan ya da algılandığını mekânda doğru şekilde yerleştiremeyen çocukların; sonrasında okuma yazma öğrenme konusunda zorluk çekme ihtimalinin çok daha yüksek olabileceği düşünülür. Bu gibi testlerin çocuklar fiziksel olarak gelişmeyi belirlemeye yaradığı gibi, zihinsel olgunluğunun ne derece olduğunu tespit ettiği de saptanmıştır. Çocuğun çizme ve yazma konusunda gösterdiği, mekânda ters algılama eğiliminde olması, kopya etme alt testinde kendini açık bir şekilde ortaya koyabilir.

Bütün alt testler her madde için doğru verilen cevaplar puanlarla değerlendirilir. Bu puanların tamamı, testin toplam puanını oluşturmayı sağlar. Toplam puanın yükseklik derecesi, çocuğun genel okul olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu gösterme konusunda belirleyici rol oynar. Ayrıca her alt testin kendine ait puanlarla belirlendiği unutulmamalıdır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testleri Teta Clinic Güvencesinde

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi gibi çocukların gelişim düzeyini ve genel zekâ seviyesini ölçmeyi sağlayan önemli testlerin hangi Clinicte yapıldığı, güvenilir sonuçlar elde ederek bu sonuçlar yol gösterici olarak kabul etme konusunda oldukça önemlidir. Bu yüzden her zaman kaliteye öncelik vermek ve güvenilir sonuçlarla hayatınıza doğru yön verebilecek Clinicleri göz önünde bulundurmakta fayda vardır. Bu konuda her zaman üst düzey kalite standartlarında hizmet anlayışı ile ön plana çıkan Teta Clinic, Metropolitan Okul Olgunluğu Testlerini de uygulayarak çocuğunuzun ilkokula başlamak için hazır olup olmadığını nitelikli bir test aracı ile kısa süre içerisinde öğrenebilmenizi hedefler.

Uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesi ve her hastanın kişisel öyküsünü dikkate alarak planladığı uygun tedavi ve terapilerle onlara güvenilir bir yuva sıcaklığı sunan Teta Clinic, bu yönü sayesinde her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam eder. Kişiye uygun terapilere, test yöntemlerine erişim sağlayabileceğiniz Teta Clinic kalitesini yaşayarak çocuğunuzun hayatına nitelikli ve sıcak bir dokunuş yapılmasını sağlamak için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen alanında uzman kadromuza ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu
Tüm Hizmetlerimizle ilgili Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin...
Teta Klinik