Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 19:00

Objektif çocuk değerlendirme testleri; her çocuğun gelişimi hakkında kendi dönemi içinde bilgi edinmeyi sağlayan önemli bir araçtır. Objektif çocuk değerlendirme testi eğitimi almış her uzman, bu testleri rahatlıkla uygulama yetkisine sahiptir.

objektif-cocuk-degerlendirme-testleri.jpg

Bu bağlamda, objektif çocuk değerlendirme testleri şu şekilde sıralanabilir:

Zekâ Testleri

WİSC-R Testi

Ülkemizde, 6-16 yaş aralığındaki çocukların zekâlarını ölçmek için en sık kullanılan testlerden biri budur. Bu test, 12 farklı alt testten oluşur ve her biri zekânın çeşitli yönlerini değerlendirmeye yöneliktir. Bu alt testler, çocuğun bilişsel yetenekleri ile güçlü ve zayıf yönlerini detaylı bir şekilde ortaya koymayı amaçlar. Ülkemizde, Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) tanısının konulmasında WİSC-R adlı zekâ testi yaygın olarak kullanılmaktadır.

Goodenough- Harris Adam Çizme Testi:

4-10 yaş aralığındaki çocuklar için önemli bir zekâ testi olarak sıkça karşınıza çıkar. Bu testte, çocuktan bir insan resmi çizmesi istenir ve ardından bu resim üzerinden bir değerlendirme yapılır.

Dikkat ve Algı Testleri

Benton Görsel Bellek- Algı Testi

8 yaş ve üzerindeki çocuklar ile yetişkinler için uygulanabilen bir testtir. Bu test, görsel algı, görsel bellek ve ince motor becerilerini (gördüğü nesneleri çizebilme yeteneği) ölçmeyi amaçlar. Test kapsamında, katılımcıdan belirli bir şekli çizmesi istenir ve bu çizimler üzerinden bir değerlendirme yapılır. Disleksi ve disgrafi gibi durumları olan çocuklar, görsel-motor becerilerde sıkça sorun yaşayabildikleri için bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

Bender- Gestalt Görsel Motor Algı Testi

6 yaş 6 ay ile 12 yaş 11 ay arasındaki çocuklara yönelik olan bir testtir. Bu testte, çocuktan kendisine gösterilen şekilleri çizmesi istenir. Görsel algı ve çizim becerilerinin değerlendirildiği bu testte, çocuğun çizimleri incelenir ve algısal zorluk yaşadığı alanlar belirlenir. Disleksi ve disgrafi gibi durumları olan çocuklar genellikle görsel-motor becerilerde zorluk yaşadıkları için bu husus dikkate alınmalıdır.

Gelişimsel Değerlendirme ve Gelişimsel Tarama Testleri

Portage Gelişimsel Değerlendirme Envanteri

0-6 yaş arası çocuklara yönelik bir testtir. Bu test, çocuğun dil, sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişimini yaşıtlarına göre değerlendirir. Genellikle çocukların gelişimsel ilerlemelerini takip etmek için kullanılır. Eğer çocuğun belirli bir alanda yaşıtlarından geride olduğu düşünülüyorsa, bu alanda destek sağlanması için gerekli eğitimler verilir.

Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 yaş aralığındaki çocuklar için önemli bir testtir. Bu test, dil-bilişsel, kaba motor, ince motor ve sosyal beceri-özbakım alanlarında çocuğun gelişimini yaşıtlarına göre değerlendirir. Genellikle anneden veya çocuğun bakımından sorumlu olan kişiden alınan bilgilerle test doldurulur. Eğer çocuğun yaşıtlarından geride olduğu bir alan tespit edilirse, bu alanın daha detaylı bir şekilde değerlendirilmesi faydalı olacaktır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

4-6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olan bu test, çocuğun akademik hayata hazır olup olmadığını değerlendirir. Test altı farklı alt bölümden oluşur: kelime anlama, genel bilgi, cümleler, eşleştirme, kopyalama ve sayılar. Değerlendirme sonucunda çocuğun okula başlamaya hazır olup olmadığı belirlenir. Ardından aile, bu sonuçlara göre yönlendirilir.

Gessel Gelişim Figürleri

1-7 yaş arası çocuklar için tasarlanmış bir test türüdür. Bu testte, çocuğun kolaydan zora doğru sıralanmış şekilleri çizmesi istenir. Görsel algıyı ölçmek amacı taşısa da, aslında gördüğünü çizebilme becerisini değerlendiren bir testtir. Çocuğun çizimleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonucunda çocuğun zihinsel yaş düzeyi belirlenir. Bu test, çocukların motor becerilerini, görsel algılarını, görsel hafızalarını, el-kol koordinasyonunu ve küçük kas becerilerini ölçme konusunda başarılıdır.

Peabody Resim Kelime Testi

2-12 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilen bir testtir. Bu test, özellikle çocuğun alıcı dil becerilerini ve kendisine söyleneni anlama yeteneğini ölçmek amacıyla kullanılır.

Projektif Testler

Luisa Düss Psikanalitik Hikâyeler Testi

Bu test sırasında çocuğa bazı öyküler okunur. Ardından çocuktan bu öyküyü devam ettirmesi ve tamamlaması istenir. Çocuğun verdiği cevaplardan yola çıkarak, eğer varsa kaygı, korku ve komplekslerinin nedenlerini anlamaya çalışılır.

Beier Cümle Tamamlama Testi

İki formdan oluşan A (6-18 yaş arası) ve B (13 yaş ve üzeri) formları bulunmaktadır. A formu, 6-18 yaş aralığını ölçmek için kullanılır. Bu formda, çocuklardan yarım bırakılan cümleleri okumaları ve istedikleri şekilde tamamlamaları istenir. Verilen cevaplara göre, çocuğun gelecek ve geçmiş algısı, ebeveynlerine yönelik algısı, arkadaşlarına karşı tutumu, kendilik algısı, karşı cinsle ilişkileri, korku ve kaygıları, iş ya da okula karşı tutumu ve suçluluk duygusu gibi durumlar ayrı ayrı değerlendirilir.

Psikolojik Değerlendirme Ölçekleri

Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği

Ülkemizde 9-13 yaş aralığındaki çocuklara uygulanan bu test, çocuğun kendini değerlendirdiği bir envanter olarak kullanılır. Çocuğun son iki haftasını düşünerek sorulan sorulara yanıt vermesi beklenir ve bu yanıtlardan elde edilen puanlarla çocuğun depresyon düzeyi tespit edilir.

Çocuklar İçin Durumluk- Sürekli Kaygı Envanteri

Genellikle 9-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik bir testtir. Bu test, çocukların duygusal durumlarını değerlendirerek kendilerini nasıl hissettiklerini belirtmelerini sağlar. Boşlukların çocuklar tarafından doldurulduğu bir envanterdir. Verilen yanıtlardan yola çıkılarak çocuğun kaygı düzeyi belirlenir.

Pierre- Harris Benlik Algısı Ölçeği

9-16 yaş arası çocuklara yönelik bir test şeklidir. Bu testte, çocuktan verilen soruları evet-hayır şeklinde yanıtlaması istenir. Test, çocuğun benlik algısını, bu algının boyutlarını, gelişimini ve çevreyle ilişkisini değerlendirir. Çocuğun verdiği cevaplar puanlanır ve bu puanlardan çocuğun öz kavramının yüksek ya da düşük olduğu anlaşılır.

Anne Baba Tutumu Envanteri

Bu envanter, çocuğun anne ve babasını düşünerek doldurduğu bir test şeklidir. Anne ve babanın ebeveynlik tarzını çocuğun gözünden değerlendirmeyi amaçlar. Çocuğun verdiği cevaplardan yola çıkarak, anne ve baba tutumları demokratik, ilgisiz veya otoriter şeklinde yorumlanır.

Frankfurter Dikkat testi

Çocukların, dikkatini ne şekilde kullanabildiğini ölçmek amacıyla geliştirilen bir testtir.

D2 Dikkat Testi

D2 dikkat testi, uluslararası geçerliliği olan bir dikkat testidir ve bireylerin dikkat seviyelerini, öğrenme becerilerini, psikomotor hızlarını, zihinsel konsantrasyon düzeyini ve seçici dikkat düzeyini ölçmeyi sağlayan çok yönlü bir testtir. Bu testin ölçtüğü diğer özellikler de bulunmaktadır. Ancak en dikkat çekici olanı, bireyin verilen görevi ne kadar hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini gösteren performans düzeyidir.

Cattell 2A Zekâ Testi

Bu test, 6-14 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilir. Performans ile zekâ arasındaki seviyeyi ölçebilen bir test şeklidir.

Cattell 3A Zekâ Testi

Bu test, 15 yaşından büyük bireylere uygulanabilen bir testtir. Performans ve zekâ arasındaki düzeyi ölçer.

Porteus Labirent Testi

Porteus labirent testi, zekâ ölçümü için kullanılan bir testtir. İleriyi görmek, temkinli davranmak, farklı engellerden korunmak gibi özel zekâ alanlarını ölçmek için kullanılır.

Gelişimsel Test Uygulamaları Teta Clinic’te

Gelişimsel tarama ve objektif çocuk değerlendirme testleri, her çocuğun kişisel gelişimi hakkında net bilgi sağlayan önemli araçlar olarak kullanılır. Bu testler uygulanırken, uygulama stili kadar testin yapıldığı kurum da önemlidir. Kalite standartlarını karşılayan bir kurum, çocuğun gelişim testlerinde doğru sonuçları verir ve eksik kaldığı noktalarda uygun yönlendirme yapar.

Teta Clinic, gelişimsel tarama testlerini yüksek kalitede ölçebilen nitelikli bir kurum olarak öne çıkar. Uzun yıllardır rakiplerinden önde olmayı başaran Teta Clinic, profesyonel çalışma prensibiyle sürekli büyümekte ve gelişmektedir. Bu sayede çocuklar, özel eğitim ihtiyaçları için kurumumuzda gereken hizmetlere erişebilirler. Deneyimli çalışanları ve güvenilir ortamıyla Teta Clinic, çocuğunuzun gelişim değerlendirmesini yapmak için web sitemizdeki iletişim numaralarını kullanarak bizimle iletişime geçmenizi bekliyor.

Özel eğitim ve terapi ihtiyaçları için Teta Clinic güvencesi her zaman yanınızda

İletişim Formu
Tüm Hizmetlerimizle ilgili Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin...
Teta Klinik