Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 19:00

WİSC-4 zekâ testi ( Wechsler çocuklar için zekâ testi ölçeği) : 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığında olan çocuklara uygulanan ve çocukların zihinsel ve bilişsel yeteneklerinin en doğru şekilde ölçüldüğü Clinic bir test olarak karşınıza çıkar. Bu testin ülkemizde norm çalışmaları, 2016 yılında tamamlanmıştır. Dolayısıyla geçerlilik ve güvenilirlik bakımından kanıtlanmış en sık tercih edilen uygulamalar biri olarak kabul edilir.

wisc-4-zeka-testi.jpg

WİSC-4, çocukların ve gençlerin hem kendi yaş grubu içerisindeki beceri düzeylerini, hem de kendi içlerindeki güçlü yanlarını ve desteklenmesi gereken becerilerini değerlendirmek ve buna bağlı olarak gerekli yerde yardımcı olmak için uygulanır. Bu test, bireyler olarak uygulanırken, tüm testi uygulamak ortalama 2 saat sürer. Ancak her çocuğun çalışma hızı ve motivasyon seviyesine bağlı olarak test süresinde bazı farklılıklar ortaya çıkabilir.

Bu testin uygulanması sonucunda, hazırlanacak olan raporda çocuğun değerlendirilen alanlarda ne şekilde bir performans sergilendiği, hangi konularda güçlü hangi becerilerin desteklenmesi gerektiği detaylı bir şekilde açıklanır. WİSC 4 zeka testi ile sözel bilgi, sözel ifade, algısal akıl yürütme, sosyal bilgi, organizasyon, kısa süreli işitsel bellek, dikkat konsantrasyon, zihinsel işlemleme hızı, görsel motor, ince motor becerileri ölçülür.

Test dört ana bölümden oluşur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Sözel kavrama (5 ayrı testten oluşur): Akıl yürütme, kavram oluşturma, kavrama, sözel bilgi ve sözel ifade yeteneği kullanılır. Bu noktada her görev, işitsel uyaranı anlama, uzun süreli bellekte sözel olarak kodlanmış olan bilgiye ulaşma, tepkileri sözel olarak ifade etme yeteneği gerektirir. Sözel bilgi, bunun yanı sıra öğrenilmiş, bilgi ve yetenekleri yansıtan bir kristalize akıl yürütmeyi de temsil eder. Lisan ve kültür yeterliliği, bu çocukların okul başarısını da doğrudan etkiler.
  • Algısal akıl yürütme (4 ayrı alt testten oluşur): Akıcı ve algısal akıl yürütme ve algısal bir organizasyonu ölçer. Bu testte her görev görsel algı ve organizasyon, görsel olarak sunulan sözsüz bir materyal kullanarak idare etme, yönetme ve akıl yürütmeye dair işlevler için kullanılan yetenekler gerektirir,
  • Çalışma belleği (3 ayrı alt testten oluşur): Kısa süreli işitsel bellek, çalışma belleği, dikkat, konsantrasyonu ölçer. Bu testte her görev zihin manipülasyonu dikkat ve yetenek gerektirir,
  • İşleme hızlı (3 ayrı alt testten oluşur): Zihinsel işlemleme hızı, motor-harf işlemleme hızını ölçer. Her görev görsel tarama, görsel algı, organizasyon, dikkatin yetkin kontrolü, gayretin sürdürülebilmesi, hız gibi çoklu motor tepkilerinin verimli şekilde üretilmesini gerektirir. WİSC- 4 zekâ testi uygulamasına girecek olan bir çocuğun uygulamaya başlamadan önce bazı koşulları karşıladığından emin olunması gerekir. Bu sayede daha sağlıklı bir test sonucu elde etmek mümkün hale gelir,

Çocuk eğer okulda bir uyum problemi yaşıyorsa, akademik beceri konusunda zorluk çekiyorsa, olumlu ya da olumsuz anlamda yaşıtlarına göre ileri ya da geri olan bir durum tespit edildiyse bu testin uygulanması çok daha sağlıklı olacaktır. Wisc-4 zekâ testi; dikkat eksikliği ve hiperaktivite, özel öğrenme güçlüğü, sosyal kaygılar, okul başarısızlığı ve diğer iletişim sorunlarının değerlendirilmesi konusunda yardımcı olur.

WİSC-4 Zekâ Testi Nasıl Uygulanır?

WİSC- 4 zekâ testinin değerlendirme süreci, 3 görüşmeden oluşur. Bunlar ön görülme, test uygulaması ve geri bildirim görüşmesi olarak nitelendirilir. Ön görüşmede, aileden çocuğa dair bazı bilgiler alınması gerekir. Bu bilgiler, gelişimsel öykü, okul durumu, aile yaşamı ve bu teste neden ihtiyaç duyulduğuna yöneliktir. İkinci görüşmede ise test uygulamasına geçilir. Testin uygulanması yaklaşık olarak 2-3 saat sürer.

Ancak her çocuğun çalışma hızı ve motivasyon seviyesine bağlı olarak test süresi farklılık gösterir. Geri bildirim görüşmesinde, aile ile bir test değerlendirmesi yapılır. Çocuğun değerlerine göre (yaşıtları arasında), güçlü ve geliştirilmesi gereken becerileri hakkında çok daha ayrıntılı şekilde konuşulur. Test sonuçları, alanında uzman bir psikoloğun Clinic gözlemleri ve aileden alınan bilgi değerlendirilerek gerek duyulduğunda özel bir eğitim, duyusal destek ya da akademik destek şeklinde tavsiyelerde bulunulur.

Test, her çocuğa uzman bir psikolog tarafından bireysel olarak uygulanır. Çocuk teste gelirken uykusunu almış, karnı tok, motivasyon bakımından ise normal bir gününde olmalıdır. Ayrıca kıyafet olarak rahat şeyler tercih edilmesi çok daha doğru olacaktır. Çocuğa uygulamayla alakalı ‘’bu test bir zekâ testi ya da sınav’’ gibi cümleler kurmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca test öncesinde çocuğun kaygısını artıracak yaklaşımlardan uzak durulmasında fayda vardır. Örnek vermek gerekirse; ‘’sen yaparsın, çok zekisin, şöylesin, böylesin’’ gibi. Test öncesinde çocuklara WİSC-4’ün bir önceki versiyonunun test sorularını çalıştırmak, çocukta kaygı yarattığı için son derece yanlış bir tutumdur. Kaygılı çocuklar test sırasında titreme, ağlama, reddetme ve korku gibi davranışlar sergileyebilir. Bu noktada çocuğa ‘’sen çalışmayı yaparken, ben dışarıda seni bekliyor olacağım. Elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum’’ gibi konuşmalar yapmak onu rahatlatacak ve motivasyon kaynağı olacaktır.

WİSC- 4 Zekâ Testi Ailelere Ne Kazandırır?

WİSC- 4 zekâ testi sonucunda, hazırlanan rapor sayesinde, çocuğun değerlendirilen alanlarda ne şekilde bir performans sergilendiğini, hangi alanlarının güçlü yanları olduğunu ve hangi becerilerinin desteklenmesinin onu olumlu yönde etkileyeceğini detaylı bir şekilde açıklar. Bu Clinic ölçme aracı; çocuğun kapasitesin ve yeteneklerinin farkına varılmasına ve yaşıtlarından ne derece ileri ya da geri olduğunun tespit edilmesine fırsat verir. Dolayısıyla bu testte çıkarılan sonuç, çocuğun gelişimi açısından son derece önemlidir.

Test değerlendirilmesinde sadece test planlarına bakılmaksızın davranışsal gözlemler, aile ve okuldan alınan bilgiler kapsamlı şekilde ele alınır. Test sayesinde bu çocuklar, test değerlendirmesi sırasında hem normlara hem de kendi içlerindeki başarı dağılımına göre kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir. Test sonuçları aileler, öğretmenler, okul rehberlik servisleri, RAM servisleri, özel eğitim kurumlarıyla paylaşılabilir.

WİSC-4, 4 zihinsel beceri kümesine dağılmış olan 10 temel ve 5 yedek olmak üzere 15 alt testten oluşur. Farklı nedenlerden kaynaklı temel alt testler, uygulamanın uygun görülmedi durumlarda, yeden alt testlerden faydalanılır. Ancak her çocuk için önerilen uygulama, 10 temel alt testin tamamıdır. Tahmini uygulama süresi ise çocuğun çalışma hızına bağlı olarak 90 ile 120 dakika arasında değişkenlik gösterir.

Uygulamanın genel olarak tek oturumda tamamlanması tercih edilirken, çocuğun bu süreç içerisindeki ihtiyaç ve performansına bağlı olarak kısa bir mola verilebilir. Aynı çocuğun ikinci kere WİSC-4 zekâ testi değerlendirilmesine katılabilmesi için en az 1 yıl beklenmesi gerekir.

Özel Eğitimde Güven Teta Clinic ’de

Özel ihtiyacı olan bireylerin etkili terapi ve tedavilerle, gelişim açısından yaşıtlarına yetişmesini sağlaması açısından özel eğitim çok önemlidir. Bu konuda hizmet veren birçok farklı kurumun olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kaliteye öncelik vermek çocukların sağlıklı bir gelişim göstermesi açısından gereklidir. Teta Clinic, bu konuda üst düzey kalite standartlarında hizmet anlayışı ile dikkat çeken profesyonel bir kurumdur. Alanında uzman kadrosuyla her çocuğun kişisel ihtiyacına yönelik tedavi ve terapi uygulamalarının hayata geçirildiği kurumumuzda, WİSC- 4 zeka testi başta olmak üzere birçok zeka testi yetkin kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Yuva sıcaklığında, huzur ve güvenin ön planda tutulduğu bir özel eğitim merkezinde çocuğunun geleceğine yatırım yapmak isteyen anne babalar için Teta Clinic en doğru adrestir. Sizde her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam eden Teta Kliniğin güven odaklı çalışma prensibini deneyimlemek ve çocuklarınızın gelişimine katkı sağlamak için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak bizimle irtibat kurabilirsiniz. Özel eğitimde uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesiyle rakiplerinden hep bir adım öne çıkmayı başarmış olan Teta Clinic, alanında en iyisi olarak farkını ortaya koymaya devam ediyor.

İletişim Formu
Tüm Hizmetlerimizle ilgili Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin...
Teta Klinik