Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 19:00

WİSC-R zekâ testi: çocuklar için çok yaygın bir şekilde uygulanan zekâ testleri arasında yer alır. Geçerliliği ve güvenilirlik oranı çok yüksek olan bu test, alt testleriyle birlikte çocuğun birçok alanda yeterliliğini aynı anda ölçer. WİSC-R testinin puanlaması ise gayet net bir şekilde yapılırken, sonuçları gayet yeterli düzeyde ve anlaşılırdır.

wisc-r-zeka-testi.jpg

WİSC-R zekâ testi, ülkemizde çok sık bir şekilde uygulanan zekâ testleri arasındadır. Dolayısıyla güvenilirliğinin yüksek olması ve sık tercih edilmesinin sebebi; farklı yetenekleri ölçebilir olmasından ve puanlama ile yorum esaslarının belirgin olmasından kaynaklanır. Wechsler testi, Amerikalı bir psikolog olan Dr. David Wechsler tarafından 1939 yılında hazırlanmış olup, bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla geliştirilen bireysel bir zekâ testi olarak bilinir. Önceki zamanlarda yetişkinler içinde uygulanan bu test, zaman içerisinde yeni düzenlemeler yapılarak çocuklarda da uygulanabilir hale getirilmiştir.

Dr. Weschler, bireyin çevresinde oluşan yeniliklere adapte olma kabiliyetini ve sorunları çözme yeteneğini zekâ olarak tanımlar. Wiscler için zekâ; öğrenme kapasitesiyle sınırlı kalmayıp, bireyin çevresinde adaptasyon performansı açısından değerlendirilmiştir. Yani weschler için önemli olan, çocuğun zekâsını sosyal çevresi içerisinde adaptasyon sağlayabilmek için ne derece iyi kullanabildiğidir. Bu testin oda noktası, performans ölçümüne dayalıdır. Bu durum aslında tüm zeka testlerinde aynı kabule dayanır.

Üstün yetenekli çocuklara yönelik hizmet veren kurumlarda, WİSC-R zekâ testi bitimine müteakip elde edilen sonuçlar işe yarar. Ayrıca çocuğun zihinsel olarak bir sorunu olduğu düşünüldüğünde yine aynı test uygulanır. WİSC-R zekâ testi ve alt testlerden alınan puanlar arasındaki sapmalar, çocukla alakalı ipucu verebilir. Disleksi ve öğrenme güçlüğü gibi sorunların tespit edilmesi konusunda işe yaratan bu test, çocuğun gelişimi başta olmak üzere genel bilgi verme konusunda başarılıdır.

WİSC-R Testi Neyi Ölçer?

WİSC-R zekâ testi, 6-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen bireysel bir zekâ testi olarak karşınıza çıkar. Bu testin uygulanma süresi, çocuğun genel durumu değerlendirildiğinde 1 saat ve 1,5 saat arasında değişkenlik gösterir. Bu zekâ testinin sunduğu en avantajlı yönü ise çocuğu kendi yaşıtlarıyla kıyaslama fırsatını sunmasıdır.

WİSC-R zekâ testinde sözel ve performans olarak iki ayrı bölüm vardır. Bu bölümlerde beş ana ve bir yedek bölüm olmak üzere altı test yer alır. Testin tamamında olmasa bile, bazı alt testlerde süre sınırlamasının söz konusu olduğu söylenebilir. Sözel ve performansa dayalı testler ve alt testler şu şekilde sıralanabilir:

Sözel Zekâ Alt Testleri

Genel bilgi: Çocuğun dolap ve okul çevresi ile kültürel olan yaşam alanında ne kadar bilgi aldığını ve bu bilgi seviyesini gösteren bir alt test olarak uygulanır,

Yargılama: Durum değerlendirme, duygusal ve mantiksal gelişmişlik düzeyi ve akıl yürütme seviyesini gösteren bir alt testtir.

Benzerlik: Çocuğun iki olgu ya da nesne arasına benzerlik kurarken, genelleme ve soyutlama yapıp yapmadığını ve bu durumu doğru şekilde ifade edip etmediğini gösteren bir alt testtir,

Aritmetik: Çocuğun dikkatini bir soruna yönlendirme ve öğrenme yeteneğini doğrudan gösteren, zaman sınırlaması ile birlikte uygulanan bir alt testtir,

Sözcük dağarcığı: Çocuğun bildiği kelime sayısını ve bu kelimeleri ifade etme becerisini gösteren bir alt testtir,

Ek test olarak sayı dizisi: Çocuğun işitsel uyaranları hatırlayabilme yeteneğini gösteren bir alt testtir.

Performans Zekâ Alt Testleri

Resim düzenleme: Olayların serisini anlama, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, olayları doğru şekilde değerlendirebilme yeteneği ile ilgili bir alt testtir,

Resim tamamlama: Çocuğun dikkatini görsel uyaranlara karşı yoğunlaştırma yeteneği ile alakalı olan bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan ayrıntıların fark etmesi beklenir,

Küplerle desen: Görsel- hareketsel- mekânsal koordinasyon kurarak, parçadan bütüne giderken ön sezgi ve tahmin yeteneği ile ilgili bir alt testtir,

Şifre: Çalışma hızı, görsel-hareketsel koordinasyon, psiko-motor hız, görsel uyaranları hatırlama, sıralama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir,

Parça birleştirme: Görsel- hareketsel koordinasyon kurarak parça-bütün ilişkisini anlamak ile alakalıdır,

Ek test olarak: labirentler: El-göz koordinasyonu ve figür-zemin farkındalığı ile alakalı bir test olarak uygulanır.

Ek test uygulaması zorunlu değildir. Ancak kısa süreli belleğin ölçülmesi konusunda etkili olan sayı dizini testinin uygulanması genel olarak tavsiye edilir.

WİSC-R Zekâ Testi Kimlere Uygulanır?

WİSC-R zekâ testi, 6-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen bir test olsa bile, ülkemizde yaygın şekilde okul öncesinde ya da ilkokul çağlarında olan çocuklara da uygulanır. Ayrıca aileler, çocuklarının zekâ seviyesini öğrenmek ve bir sorun olup olmadığını tespit etmek istediğinizde bu zekâ testini yaptırmak isteyebilirler. Bazı durumlarda ise anasınıfı ya da ilkokul öğretmenlerinin çocuğun öğrenme sürecinde bir sorun yaşadığını fark ettiğinde, çocuklar için zekâ testi yapılması konusunda yönlendirme de bulunabilirler.

WİSC-R Testi Nerede Uygulanır?

Anne ve babaların en çok merak ettiği konulardan biri çocuklarının zekâ seviyeleridir. Ebeveynler çocuklarının gelişimlerini yakından takip ederek, onları her zaman çok iyi şekilde yönlendirmek isterler. Çocuklarının zihinsel seviyesini ölçmek için bir zekâ testi arayışına giren anne babalar için WİSC-R zekâ testi, diğer zekâ testlerine göre çok daha kapsamlı sonuçlar verebilir.

WİSC-R testi, isteyen herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bir test değildir. Bu zekâ testi yapan kişinin, lisans eğitimini psikolojik danışmanlık ya da psikoloji eğitimi almış olması çok önemlidir. Ayrıca bu testin uygulayıcısı olabilmek için gereken eğitimlerin tamamının alınmış olması kritiktir. Ayrıca test, sertifikası olan uzmanlar tarafından uygulanmalıdır.

WİSC-R testi, Rehberlik Araştırma Merkezi gibi resmi kurumlar da uygulanabilir olduğu gibi, diğer yandan özel hastanelerde, zekâ testi merkezlerinde ve psikoloji Cliniclerinde uzman kişiler tarafından uygulanır.

WİSC-R Zekâ Puan Aralığı

WİSC- R zekâ testi, sözel ve performans becerilerini kapsamlı şekilde ölçen bir zekâ testidir. Çocuğa dair bazı özel durumlar, testin sonucunu doğrudan etkileyebilir. Çocuk öğrenme güçlüğü ve disleksi gibi sorunlar yaşandığında, çok düşük puanlar alabilir. Bu gibi bir durumda çocuğun tespit edilen özel durumları eğitimle giderilmeye çalışıldıktan sonra, tekrar test yapıldığında sonuç daha yüksek çıkabilir. Bu noktada artan zekâ seviyesi değildir, çocuğun teste katılımını olumsuz yönde etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılmasıdır. Ayrıca anne ve babaların çocuklarını teste getirirken kaygı ve stres seviyesini etkileyecek bir tutumdan uzak durmaları, çocuğun kendini daha rahat hissetmesini sağlar. Dolayısıyla çocuğun test sırasında performansı olumlu yönde etkilenecektir.

WİSC-R Zekâ puan aralığı şu şekilde sıralanabilir:

  • 0-12 puan aralığı: Zihinsel engelli,
  • 25-44 puan aralığı: Öğretilebilir zihinsel engelli,
  • 45-75 puan aralığı: Eğitilebilir zihinsel engelli,
  • 76-89 puan aralığı: Alt sınır zekâ,
  • 90-110 puan aralığı: Normal zekâ,
  • 111-129 puan aralığı: Parlak zekâ,
  • 130- 160 puan aralığı: Üstün zekâ,
  • 160 ve üzeri puan aralığı: Dâhiliği gösterir.

WİSC-R Zekâ Testinde Teta Clinic Farkı

Sözel ve performans becerilerinin birbiriyle olan alakalı, elde edilen zekâ puanından çok daha önemli bir veridir. Çünkü bu testin uygulanmasına engel olan özgül öğrenme güçlüğü, ruhsal problem, dikkat eksikliği, geç konuşma gibi problematik alanlar sonucu doğrudan olumsuz olarak etkileyebilir. Çocuk bu alanlarda eğitime tabi tutulduğunda, tekrar teste girdiğinde daha yüksek bir sonuç elde edebilmek mümkündür. Bu artış zekâ seviyesinin arttığına dair bir yoruma sebep olsa bile, zekâ artırılabilir ya da düşürülebilir bir şey değildir.

WİSC-R zekâ testi konusunda alanında uzman kişiler tarafından hizmet veren Teta Clinic, en doğru zekâ testi sonuçlarını tarafınıza ileterek çocuğunuz hakkında bir nevi yol gösterici görevi görür. Uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesi ve çocukların sağlığını öncelik haline getiren çalışma prensibi ile Teta Clinic alanında en iyi olarak hizmet vermeye devam eder. Sizde bu güven, kalite ve sıcaklık deneyimini yaşayarak çocuğunuzun geleceği için doğru bir adım atmak istiyorsanız, web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu
Tüm Hizmetlerimizle ilgili Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin...
Teta Klinik