Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 19:00

Aile bireylerinin karşılaştıkları sorunları en az seviyeye indirilmesi ve sorunların ailenin çocuğunu odağında çözülmesine yönelik olarak aile eğitim programları sunulur. Aile eğitim programı, aile üyesi olan bireylerin çağın getirdiği temel olan aile yaşam becerileri ile alakalı tutum ve becerileri kapsamlı bir şekilde edinmesine fırsat tanıyan bir hizmet olarak karşınıza çıkar. Ülke genelinde Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu eğitim programı, anne -baba ve çocuk için birçok avantajı beraberinde getirir.

aile-egitimi.jpg

Aile eğitim programı, ailelerin aile eğitimiyle ilgili olan temel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir. Anne baba katılımı, sunulan eğitim programlarının temelini oluşturduğu için olmazsa olmazdır. Aile eğitiminde, ailenin öğrenmeye katılım sağlaması, çocuğun güçlü özelliklerine dayanan etkin çözümler bulma yolunun en önemli parçası olarak kabul edilebilir. Ebeveynler aile eğitim programında, çocuklarının eğitiminde hangi hedefler koyduğunu ve bu hedeflerin gerçek olabilmesi için tercih edilen eğitim modelinin ne olduğunu fark eder. Ayrıca kendileri nasıl uygulamalarda bulunabilecekleri konusunda düzenlenen ayrı bir eğitim söz konusudur.

Çocuğu tanımanın ve anlamanın en önemli yolu, önce ailesini tanımak ve anlamaktan geçer. Yaşamın içerisinde çocuk ailede yer alan diğer üyelerden etkilenirken, ailenin diğer üyeleri de doğal olarak çocuktan etkilenmeye yatkındır. Dolayısıyla aile içerisinde, bireyler arasında hiç son bulmayan bir etkileşim vardır. Aile eğitimleri, anne ve babalara davranış değiştirme becerisini öğretmeye dayalı olarak geliştirilen, bu sayede çocukların öğrenme ve davranış güçlükleriyle doğrudan çalışabilme fırsatı verir. Buna bağlı olarak çocuğun davranışsal bilişsel ve sosyal gelişimi için ailenin desteklenmesi ve çocuğun aile içerisindeki öğrenme ortamına da katkı sağlaması hedeflenir.

Aile Eğitiminin Önemi

Aile eğitimi, anne ve babaların tutum ve davranış bakımından çok daha yeterli olmasını sağlar ve aynı zamanda çocuğun daha iyi anlaşılmasını sağlar. Bu sayede yaşam alanında anne ve babanın çocuğa karşı tutumunda olumlu bir gelişme yaşanır. Aile eğitiminde, anne ve babaları daha bilinçli hale getirerek sonradan yaşamaları muhtemel olan başarısızlıkları azaltmaya yönelik çalışmalar yapılır. Verilen bu eğitim sayesinde zaman içerisinde aile yaşamı güçlenerek, çocuğun ev ortamında da desteklenmesi daha kolay bir hale gelir.

Ebeveynlerin çocuk eğitimindeki olumlu gelişmelere katkı sağlaması hedeflerken, aile katılımı sağlandığında çocuğun akademik hayatı ve çevresinde yer alan diğer insanlarla ilişkileri ve davranış şekillerinde çok önemli gelişmeler yaşanır. Ayrıca ailenin çocukta var olan gelişimsel olarak yetersiz kaldığı noktaları daha kolay kabul edebilmesini sağlar. Çünkü bu eğitim sisteminde çocuğunu gerçekçi olarak değerlendirirken, sınırlılıklarını ve çocuğun sahip olduğu potansiyeli daha net bir şekilde anlama fırsatı bulabilir.

Aile Eğitim Programları Nasıl Uygulanır?

Bireysel, grup ya da uzaktan eğitim şeklinde uygulanan aile eğitim programları; bireylerin sahip olduğu yetersizlikleri, eğitim ihtiyaçlarını, gelişim özelliklerini ve ailenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırlanır. Aile eğitim programında ailenin de katılım sağlamasıyla bir yıllık olacak şekilde planlanır ve her yıl yeniden geliştirilerek uygulanmaya devam edilir.

Ülkemizde uygulanan aile eğitim programları şu şekilde sıralanabilir:

Ana Baba Okulu,

Özel Eğitim Kurumları Yeniden Yapılanma Projesi,

Anne- Baba- Çocuk Eğitim Projesi,

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV)

Benim Ailem Projesi,

Mobil Anaokulu Projesi,

Aile Mektupları Projesi.

Aile eğitim programlarının sahip olduğu hedef kitlesi; sosyal, ekonomik ve kültürel özellikler bakımından birbirinden çok farklı olabilir. Bu yüzden aile eğitimlerinde öncelik olarak hedef kitlenin çocuk yetiştirme ve eğitimi konusundaki ihtiyaçlarının net bir şekilde belirlenmesi gerekir. Aile eğitim programları 5 kategoride değerlendirilir.

Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Ev merkezli aile eğitimi,
  • Kurumlarda aile eğitimi,
  • Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuk eğitimi ile kaynaştırılmış şekilde sunulan aile eğitimi,
  • Basın yayın aracılığı ile yapılan aile eğitim programı,
  • Çocuktan çocuğa eğitim.

Çocuklarda ‘’iyi bir insan olma’’ odaklı geliştirilen tüm hedeflerin, ilk olarak temeli aile hayatında atılır. Çocuğa olumlu davranışlar ailede kazandırıldığından, ailenin çocuk eğitimi konusunda gerekli donanımlara sahip olması gerekir. Anne ve babalar, çocuklarına akademik olarak eğitim hakkını vermenin yanı sıra; duygularını kontrol etmeyi, inançlarını, iradesini güçlendirmeyi ve örnek davranış sergilemeyi prensip haline getirmeyi mutlaka öğretmelidir.

Çocuk sahibi olmayı planlayan, henüz bebek bekleyen ve aile içerisinde ya da yakın çevresinde 0-3 yaş arasındaki bir bebeğin bakımından sorumlu olan kişiler, ancak bu kişilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanan 0-3 yaş Aile eğitimi programına katılım sağlayabilir. Ev merkezli geliştirilen programlar, sadece anne ve babayı değil, evde yaşayan diğer aile üyelerini eğitime dâhil eder. Ebeveynler, kardeşler ve evde yaşayan diğer bireyler de çocuğun bu programına katılım sağlarla. Ev merkezli erken çocukluk eğitim programı organize edilirken, ilk olarak hedef kitlenin çok iyi bir şekilde seçilmesi gerekir.

Aile eğitiminde soru cevap tekniğinin kullanılmasının amacı, aslında ailenin eğitim sürecine daha etkin bir şekilde katılım sağlamasına neden olmaktır. Yani bu teknik aslında bir işin nasıl yapıldığını göstermek için de kullanılır. Eğitimde, her insanın görebileceği bir ortam düzenlemeli ve kazandırılmak istenen beceriyi kişilere aşama aşama olacak şekilde vermelidir.

Aile eğitiminin temel olarak prensibi; anne ve babaların çocukların ruhsal, fiziksel ve sosyal yönden gelişimlerinin her aşamasında gerekli olan anlayışı ve yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Çocuğun gelişim sürecinde ailenin önemi ya da rolü, yalnızca çocuk üzerinde yapılan uygulamalarla sınırlı değildir. Çocuğa huzurlu bir aile ortamı sunmak hem eğitim yaşamını, hem de kişilik gelişimini çok önemli bir oranda etkiler. Bu nedenle çocuğun yanında anne ve baba olarak tartışmaktan kaçınmak, fiziksel ya da duygusal olarak şiddet uygulamaktan kaçınmak gerekir.

Aile eğitim programının konuları arasında çocuğun genel sağlığı, beslenme, bilişsel, fiziksel, sosyal gelişim alanlarında sağladığı gelişim özellikleri, yaratıcı oyun etkinlikleri ve oyun oynamanın önemi vurgulanır. Ayrıca disiplin, olumsuz davranışları değiştirmeye yönelik uygulanan etkili yöntemler, anne-çocuk etkileşimi ve iletişim gibi konuların ön plana çıktığı söylenebilir.

3-6 yaş aile eğitim programında ise ailelere çocuğun tüm gelişim alanlarında olumlu anlamda desteklenmesini sağlayan okul öncesi dönemin önemi, çocukla olumlu iletişim kurabilme yöntemleri, çocuk hakları, beslenme ve çocuğu okula hazırlama, engelli bireylere karşı duyarlı davranış biçimi geliştirmek gibi konular dikkat çeker. Aile eğitiminde tüm bu etkenlerin dahil edilmesi, okul öncesinde çocuğun gelişimine aile olarak katkı sağlarken, daha iyi bir birey olması için gerekenler uygulanmış anlamına gelir.

Aile Eğitim Programları Teta Clinic ’de

Teta Clinic, özel eğitim söz konusu olduğunda sevginin ve doğru eğitim uygulamalarının kişi üzerinde sağladığı faydanın farkında olan bir merkez olarak karşınıza çıkar. Uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesi ve ihtiyaca yönelik eğitim sistemi ile ön plana çıkan Teta Clinic ‘de aile eğitimi uygulaması ile anne, baba ve diğer aile üyelerinin çocuğun gelişimine olumlu anlamda katkı sağlaması hedeflenir. Sıcak, kalite odaklı ve aile huzurunun hâkim olduğu Teta Clinic ’in alanında uzman kadrosu ile özel eğitimde etkili çözümleri deneyimlemek için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz. Huzur, güven ve sıcak bir eğitim ile daha sağlıklı bir yaşam Teta Clinic sayesinde mümkün.

İletişim Formu
Tüm Hizmetlerimizle ilgili Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin...
Teta Klinik