Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 19:00

Özel eğitim hizmetleri her çocuğun ihtiyaçlarına göre uyarlanır ve tıbbi, paramedikal, psikososyal, eğitimsel ve pedagojik araçları içerir. Bu kapsamda özel gereksinimli bireyler için en uygun eğitim sistemi olmaktadır.

Uzman eğitimciler, davranışsal (örneğin muhalefet, hiperaktivite), sosyal veya duygusal (örneğin kaygı, benlik saygısı, yönetim duyguları, motivasyon) ile karşı karşıya kalan çocuklara ve ailelere yardım sağlamaktadır. Bu konuda Teta Clinic çok geniş hizmet seçenekleri ile en uygun hizmetleri sunmaktadır.

Özel Eğitim Sistemi

Özel eğitimdeki müdahalenin amacı, zor durumdaki kişinin çevresine optimal uyumunu teşvik etmektir. İlk görüşmeden sonra, uzman eğitimci sorunu (geçmişi, tezahürleri) ve buna katkıda bulunan çevresel ve kişisel faktörleri belirler. Hedeflenen öncelikli ihtiyaçlara bağlı olarak, zorlukların üstesinden gelmek için kullanılacak hedefleri ve araçları belirler.

Aynı zamanda eğitim süreci çok geniş bir alanı kaplamaktadır. Uzman eğitimci bu nedenle kişiye özel bir yaklaşımla, kriz durumlarını önlemek, çatışmaları çözmek ve günlük hayatın (örneğin ev ödevi dönemi) sorunlarına somut çözümler bulmak için grup, bireysel veya aile müdahaleleri yapar.

Teta Clinic bünyesindeki uzmanlaşmış eğitimci, ebeveynlerin çeşitli uzmanların müdahale planlarını uygulamalarına yardımcı olabilir, çeşitli yaşam ortamlarında doğrudan veya dolaylı destek sunabilir ve tutarlılık ve hizmet sürekliliğini sağlamak için çeşitli profesyonellerle işbirliği yapabilir.

Özel Eğitim Uygulamaları Özellikleri

Özel eğitim hizmeti, uyum sorunu veya engeli olan bireylerin bağımsız bir şekilde yaşam alanı oluşturmaktadır. Genelde bu eğitim sistemi yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, dil bozukluğu, ruh sağlığı bozukluğu, fiziksel engel, öğrenme güçlüğü) olan bir çocuk ve ergen için günlük yaşamı iyileştirir ve beceri kazanmasını destekler.

Teta Clinic, çocuğunuzun ve ergeninizin sosyal, duygusal veya davranışsal bir zorluğu varsa ve kaynaklarınızın yetersiz olduğunu düşünüyorsanız (örn. kaygı, duygusal ve öfke yönetimi, uygunsuz davranışlar, sosyal beceriler, hiperaktivite, özerklik eksikliği, motivasyon veya özgüven eksikliği vb.) Evdeki rutinde zorluk yaşıyorsanız (örn. ev ödevi dönemi).

Özel Eğitim Sistemi Kapsamı

Çocuğumun öğrenme güçlüğü var ise çocuğun özel eğitime ihtiyacı bulunmaktadır. Teta Clinic, uzman eğitimcileri, aşağıdakileri yaparak çocuğun evde öğrenmeye elverişli bir ortama sahip olmasını sağlar.

Öğrencinin uyum sağlama veya öğrenme güçlüğü çeken ihtiyaçlarını karşılayan bir organizasyon kurma.

Çocuğa ve ebeveynlere, çocuğun ödev döneminde, okulda ve evde bağımsız ve erişilebilir olmasına yardımcı olacak araçlar sunmak.

Genellikle öğrenme güçlükleriyle bağlantılı davranışsal güçlükler üzerinde çalışmak (davranışların nedenini ve bunların nasıl önleneceğini anlamak).

Benlik saygısı, motivasyon, çatışma çözümü vb. geliştirmek için eğitim faaliyetleri veya eğlenceli eğitim araçları geliştirmek ve yönetmek.

Teta Clinic özel eğitimci, dili teşvik eden veya çocuğun kendini ifade etmesini teşvik eden etkinlikler sunarak iletişim becerileri üzerinde çalışabilir. Konuşma terapisti tarafından verilen stratejilerin uygulanmasında ebeveyne de destek olabilir.

Özel Eğitim Sistemi Rehberlik Hizmetleri

Genelde özel eğitim rehberlik hizmeti çok kapsamlı ve faydalı içeriklere sahip olmaktadır. Özel eğitim rehberlik hizmetleri genel anlamda çok fazla etkiye sahiptir. Bir ev hizmeti söz konusu olduğunda, her ikisi de tamamlayıcı ve faydalı olabilir. Teta uzman eğitimci evinize gelerek okulda yapılan işleri tamamlamaya veya farklı amaçlar üzerinde çalışmaya gelebilir.

Çocuğun ihtiyaçlarına ve okulun aldığı hizmet türüne (yoğunluk, üzerinde çalışılan hedefler, vb.) bağlıdır. Gerekirse, sunulan hizmetlerin gerekliliğini ve tutarlılığını sağlamak için birbirleriyle iletişim kurabilirler. Bu şekilde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri çocuğun toplumsal tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Özel Eğitimde Uzman Hizmetler

Uzmanlaşmış olan, kullanılan eğitim araçları içinde yer alan özel eğitim hizmetleri çok büyük fayda sağlamaktadır. Bu tür eğitimin hedeflediği insanların özel ihtiyaçları ve farklı sağlık, sosyal hizmetler ve eğitim profesyonelleri tarafından vaat edilen uzmanlaşmış hizmetleri gerektiren bir gelişim yolu vardır.

Çocuğunuzun veya ergenlik çağındaki çocuğunuzun günlük yaşamında oynayabileceğimiz rol hala çok sık göz ardı edilmektedir. Bu uygulamalarda Teta Clinic tarafından yapılan farklı öğretim teknikleri öğrencilerde çok büyük değişim sağlamaktadır.

Özel Eğitim Hizmetleri İçeriği

Uzman eğitimci, çocuğunuzun veya ergenlik çağındaki çocuğunuzun günlük yaşamında oynayabileceğimiz rol hala çok sık göz ardı edilmektedir. Uzman eğitimci, hedeflenen ihtiyaçlara göre bireysel klinik takip yapın (0-25 yaş) özel bir eğitim müdahale planı geliştirir.

Zor durumda olan kişi ile planlanan müdahaleler planlanmakta ve koordine edilmektedir. Özellikle çocuğun ve ailesinin ihtiyaçları ile bağlantılı olarak belirli, ölçülebilir, gözlemlenebilir hedeflerin hedeflenmesine yardımcı olunmaktadır.

Okul veya kreş için araçlar ve müdahaleler önerilmektedir. Çocuğa çocuk bakım ortamında eşlik edilmekte ve entegrasyonunu kolaylaştırılmaktadır. Çocuğun hedeflenen amaçlar doğrultusunda ilerlemesine yardımcı olacak klinik etkinlikler düzenlenmektedir.

Özel Eğitim Sisteminin Etkileri

Genelde özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için uygulanan eğitim sisyemi, yaşamaya müdahale edip, yaklaşımı ile yaratıcı ve eğlenceli olmaktadır. Çeşitli dış paydaşlarla işbirliği yapılmaktadır. Günlük hayatı daha keyifli hale getirmek için somut araçların uygulanmasında aile desteklenmektedir. Aynı zamanda Teta Clinic özel eğitim öğretimden çok kapsamlı faydalar sağlanmaktadır. Bu eğitim sistemi ile çok büyük değişimler ortaya çıkarmaktadır.

Özel Eğitim Önemi

Özel eğitimin kalbi, günlük hayattaki olayları kullanmak, yorumlamak, analiz etmek ve danışanın kendini iyi hissetmesi için gerektiği gibi uyarlamaktır. O bir rehberden daha fazlasıdır, onu daha iyi donatmanın zorluklarını onunla birlikte yaşar. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuk şu an sahip olduğu becerilerden çok daha fazlasına sahip olmaktadır. Bu kapsamda Teta Clinic hizmetleri çok büyük fayda ve kolaylık sağlamaktadır.

Özel Eğitim Sistemi Süreçleri

Teta Clinic eğitim formülü, okul ve iş arasında değişen geçişlerle ayırt edilir. Becerilerin geliştirilmesine veya entegrasyonuna dayanır ve okulda edinilen ve her alanda geçerli kılınan becerilerin uygulanmasını da teşvik eder. Bu bakımdan Teta Clinic hizmetleri çok amaçlı ve çok faydalı hizmetleri kapsamaktadır.

Bunun yanında öğrenim durumunun analizini, tanınması gereken yeterlilik unsurlarının yanı sıra geleceğin eğitimcilerinin eğitimi için gerekli eğitim araçlarını oluşturulmaktadır. Günlük bakım hizmetleri ile de geleceğin eğitim programına adanmış öğretmenler tarafından kullanılacak eğitim araçlarının en uygun şekilde tasarlanması yapılmaktadır.

Özel Eğitim Sistemi Faydaları

Teta Clinic hizmetleri özel gereksinimli bireyler için büyük fayda sağlamaktadır. Bunun yanında hem toplum kurallarına hem de sosyal hayata uyum sağlamak için de çok geniş eğitim sistemlerine sahip olmaktadır.

Bu bağlamda eğitim hayatı ya da sosyal hayatı boyunca çok büyük gelişmelere ve değişimlere sahip olmaktadır. Her ne kadar uzun bir süre eğitim gereksinimi duyulsa da en kısa sürede büyük değişimler sağlanmaktadır.

İletişim Formu
Tüm Hizmetlerimizle ilgili Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin...
Teta Klinik