Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 19:00

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT); günümüzde çok sık şekilde kullanılan bir terapi yöntemi haline gelmiştir. Bu terapi yöntemi, ismini Latince Kökenli olan ‘’cognoscere’’ yani ‘’tanımak’’ kavramından alırken, bir diğer yaygın şekilde kullanılan ismi ise CBT’dir. Günümüzde çok yaygın şekilde kullanılan bir psikoterapi yöntemi olan Bilişsel Davranışçı Terapisi; kısa süreli olan ve tamamen sorun odaklı ilerleyen bir yöntemdir. 1960’lı yıllarda Aaron Beck tarafından geliştirilen Bilişsel terapi, düşüncelerin ruhsal bozukluklar konusunda ne derece etkili olduğunu açıklamaya çalışmıştır. Beck, bu anlamda duygusal bozukluklar konusunda bilişsel ve davranışçı müdahalelerin teori ve yöntemlerini geliştiren ilk kişi olarak bilinir.

bilissel-davranisci-terapi.jpg

Bilişsel Davranışçı Terapinin temel amacı; kişinin düşünce, duygu ve davranışlarından yola çıkarak, bu süreç içerisinde ortaya çıkan sağlık sorunlarını analiz etmek ve farklı durumlara karşı gelişen düşüncelerini ve tepkilerini kişinin kendisine daha yararlı şekilde geliştirilmesi amacıyla uygulanan bir psikoterapi türüdür. Buna bağlı olarak yaşanılan duygu durum bozukluklarının temel sebebi, ortaya çıkan travma sonrası stres ve bazı istenmeyen durumlar değil, kişinin bu durumlara yüklediği derin anlamdır.

Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemi sayesinde, kişinin faydasız ve ruh halini olumsuz şekilde etkileyen düşünce, duygu ve davranışların uzaklaşması mümkün hale gelir. Tedavi sonrasında kişi öğrendiği sağlıklı düşünce ve davranış şeklini bir alışkanlık haline getirerek, bir süre sonra kendisini daha iyi hissetmeye başlar. Gerektiği takdirde tedavi süreci tamamlanmış olsa bile, kişi karşılaştığı yeni sorunlarla baş edebilmek için kendi kendine bir takım ödevler belirleyerek, artık hiç çekinmeden sorunlarının üzerinde gidebilir. Bu sayede kişide uzun vadede bir iyilik hali elde edilebilir. Bu Bilişsel Davranışçı Terapi yönteminde, destek arayan kişinin olumsuz düşünce ve davranış şekillerinin arkasında yatan sebep aranmaz. Bu nedenle yaşadığı şeylere karşı yaklaşım şeklini düzelten kişinin çevresçok daha huzurlu bir yaşama kavuşması için her bakımdan yardımcı olur. Psikolojik anlamda sorun yaşayan kişi, bu sağlık sorunlarına karşı öğrendiği yöntemi uygulayarak hayatının geneline yayar ve bu sayede çok daha mutlu ve huzurlu bir ruh haline sahip olabilir.

Davranışçı Terapi, olumsuz davranışların yerine olumlu davranışlar koyabilmek için bunların öğrenilerek kazanıldığı bir düşünce yapısına dayanır. Hayatı güçleştiren ve motivasyon düşüklüğüne neden olan bu öğrenilmiş davranışların değiştirilmesi üzerine bir strateji izlenir. Ayrıca kişinin elindeki bilgileri yanlış şekilde yorumlama hatalarını düzeltmek ve kişiye işlevsel olmayan duygu ve davranışlara iten varsayımları değiştirme konusunda yardımcı olmaktır. Bu terapi sayesinde öncelikle otomatik düşünceleri ara ve temel inançlar ortaya çıkarılarak değiştirilir. Sonrasında kişinin kaçınma örüntüleri tespit edilir ve ömrü boyu kendisine yardımcı olmasını sağlayacak olan BDT becerilerini kazanması için çalışılır. Bu sayede bireyin bu konuda farkındalığı artırılarak, alışmış olduğu düşüncelerden farklı alternatif düşünce tarzlarını keşfetmesi için bir alan verilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Ne İşe Yarar?

Bilişsel Davranışçı Terapi sayesinde olumsuz düşünceler ve kötü ruh hali gibi etkenlerin, davranışlar üzerindeki etkisini görmek için bir fırsat alanı elde etmek mümkün hale gelir. Böylece yaşamın ve ruh sağlığının kontrolü, geçmiş dönemlere göre çok daha fazla ele alınabilir. Bunun yanında edinilen farklı becerileri bir şekilde davranış şekline dönüştürerek, gelecekteki sorunların kontrolü ele alma yetisine kavuşmak kolaylaşır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Aşamaları

Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemleri üç aşamadan oluşur.

Bu aşamalar ise şu şekilde sıralanabilir:

 • 1. Aşama: Kişiyi endişelendiren ve kaygı veren sorunların neler olduğu terapist ile birlikte belirlenebilir,
 • 2. Aşama: Sorunların sebep olduğu duygu ve düşüncelerin hangisinin ruh hali açısından faydasız olduğunu anlamak mümkün hale gelir,
 • 3. Aşama: Terapistle birlikte etkili çalışmalar yaparak, belli bir süre sonra bu sorunların üstesinden gelmek çok daha kolaylaşır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Ne Şekilde Uygulanır?

Bilişsel Davranışçı Terapisi sürecinde, terapist ile çok sıkı bir ilişki içinde olmayı gerektirir. Yapılan bu görüşmeler boyunca faydalı ve gerçekçi olmayan- faydasız düşünceleri ne şekilde ayırt edebileceğiniz öğretilir. Bunun sonrasında ise faydalı olmayan düşüncelerin üzerine gidilerek, bu gibi düşüncelerden ne şekilde uzaklaşılacağı anlatılır. Terapist; bu düşüncelerden kurtulmak için kişiye farklı görev ve ödevler verir. Söz konusu olan bu ödevler; günlük tutma, faydasız düşünceleri önemsizleştirmek amacıyla yazı yazma ve tekrar etme gibi görevleri kapsar. Bu çalışmaların yanı sıra doğru nefes alma ve gevşeme teknikleri önerilerek düşünceleri yönetmeyi öğretmek hedeflenir. Eğer kişinin kısa süre içerisinde rahatlama ihtiyacı varsa, buna ek olarak bir süre kullanılmak üzere ilaç tedavisine başvurulabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi tedavisini tam olarak anlayabilmek için, ilk olarak kişilerin yaşadığı olaylar karşısında düşünsel, duygusal ve diğer etkilerini biraz açmakta fayda vardır. Her insan hayatının belli dönemlerinde zorlayıcı olaylar yaşayabilir. Bu süreçler özellikle ruh sağlığı açısından kalıcı hasarlara neden olabildiği için, çok daha derin bir ruh sağlığı problemine dönüşmeden önlem almakta fayda vardır.

Yaşanan olumsuzluk sonrasında süreç şu şekilde ilerler:

 • Hayatın içerisinde yaşanan bir olay sırasında, kişinin aklından bazı düşünceler geçer,
 • Sonrasında ise duygular devreye girer,
 • Bu duyguların şiddetine bağlı olarak vücut fiziksel olarak bazı reaksiyonlar gösterir,

Bu üç süreç sonrasında ise kişi bir davranış geliştirir.

Yanı yaşanılan bu zorlayıcı ve olumsuz durumlar sırasında harekete geçen düşünce şekli, duygular ve davranışlar üzerinde çok önemli etkilere sahiptir. Yaşanılan bu durumlar karşısında kişinin kalından faydalı ve faydasız birçok düşünce aynı anda geçer. Bilişsel Davranışçı Terapi sayesinde, bu olumsuz düşünceler yakalanır ve onlarla ne şekilde mücadele etmek gerektiği öğrenilmiş olur. Uygulanan terapi sürecinin sonrasına, bu olumsuz düşüncelerden aşağıda yer alan sorunları sorarak uzaklaşmak mümkün olabilir.

Bu sorular şu şekildedir:

 • Bu düşüncemi destekleyen herhangi bir somut kanıt var mı?
 • Bu konu hakkında başka ne şekilde düşünebilirim?
 • Bir başkası bana bu olayı ve geliştirdiği olumsuz düşünce yapısını anlattığında, bu olayı onun için nasıl yorumlardım?

Ayrıca Bilişsel Davranışçı Terapi yönteminin diğer terapi yöntemlerine göre sorun odaklı bir yöntemdir. Sorunların kaynağına inmeden önce, sorunları çözmeye odaklanmasının sebebi asıl bu yaklaşımdır. Terapide temel amaç; kişilerin duygu ve düşüncelerine dair farkındalık yaratmak ve yeni davranış şekillerinin kazanılmasını sağlamaktır. Bu sayede kişi sorunlarıyla yüzleşmeyi öğrenerek, kendi başına bu sorunlarla mücadele etme yöntemlerini kalıcı şekilde öğrenmiş olur.

Bilişsel Davranışçı Terapi Ne Kadar Sürer?

Bilişsel Davranışçı Terapi, bir seansı yaklaşık olarak yarım saat ve 1 saat arasında süren bir terapi türüdür. Terapilerde seans aralığı, yaşanılan sorunların şiddetine göre birkaç gün ya da hafta olarak düzenlenir. Söz konusu olan terapi sürecinin tamamlanması, yaşanılan sorunların şiddetine ve Bilişsel Davranışçı Terapinin kişinin üzerinde bıraktığı olumsuz etkilere, yapılması gereken ödevleri düzenli şekilde yapıp yapmamasına göre 6-24 hafta arasında değişkenlik gösterebilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi, alanında uzman kişiler tarafından uygulanan güvenli bir terapi yöntemidir. Yaşanılan zorlayıcı durumlarla yüzleşmek durumunda kalacak olmak, kişinin üzerinde bir baskı yaratabilir. Ancak terapist; sizi neyin üzerine ne zaman ve ne kadar gideceğinizi duygu durumunuza göre belirleyeceği için bu konuda endişe etmenize gerek yoktur. Bu noktada ise en önemli olan zorlandığınız zamanlarda bu durumu terapiste belirtmektir. Bu sayede terapist, tedavi sürecini çok daha rahat bir şekilde ilerleyebileceğiniz seviyeye getirecektir.

Bilişsel Davranışçı Terapi yönteminin çözmeye yardımcı olduğu sorunlar şu şekildedir:

 • Depresyon,
 • Anksiyete bozukluğu,
 • Stres,
 • Kronik ağrı,
 • Migren,
 • Kronik yorgunluk sendromu,
 • Bipolar bozukluk,
 • Şizofreni,
 • Düşük özgüven,
 • Uyku sorunları,
 • Tik bozuklukları,
 • Cinsel işlev bozuklukları,
 • Alkol ve madde bağımlılığı,
 • Sigara bağımlılığı,
 • Panik atak,
 • Fibromiyalji,
 • Yükseklik korkusu,
 • Ölüm korkusu gibi benzer sorunlar,
 • Nervoza, bulimia gibi yeme bozuklukları,
 • Takıntı (Obsesif Kompulsif Bozukluk)
 • Öfke,
 • Travma sonrası stres bozukluğu,
 • Kızgınlık hali.

Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları Teta Clinic’te

Psikolojik olarak yaşanan sorunlar, en kısa süre içerisinde bir uzman müdahalesi ile önlenmediği takdirde, çok daha büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden hayatın içerisinde yaşanan olumsuz olaylara karşı, kişinin kendi düşünce yapısını geliştirilmesine yönelik uygulanan Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamaları çok önemlidir. Bu konuda alanında uzman ekibiyle her bakımdan nitelikli hizmet alabileceğiniz Teta Clinic, söz konusu ruh sağlığını olumlu dokunuşlar yaparak daha sağlıklı bir duygu, düşünce ve davranış yöntemi hayata geçirmek olduğunda kalitenin tek adresidir.

Uzun yıllardan bu yana etkili tedavi ve terapi yöntemleri ile sektörde rakiplerinden bir adım öne çıkmayı başaran Teta Clinic; özel eğitimde profesyonel çalışmalarla her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizde Teta Clinic kalitesini yaşamak ve uzman personellerin yuva sıcaklığında sunduğu terapi yöntemlerini kullanarak duygu ve düşünce yönetimini kavramak için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bizimle irtibat kurabilirsiniz.

İletişim Formu
Tüm Hizmetlerimizle ilgili Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin...
Teta Klinik