Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 19:00

Klinik psikolog kişilerin hayatlarında zihinsel, duygusal ve davranışsal problemleri tanımlamak adına seanslar düzenleyip görüşme, gözlem ve bir takım testlerle olası bozuklukları tespit eden kişidir. Bu sayede kişinin ihtiyacına özel bir tedavi programı düzenleyen psikologlar pek çok alanda kişinin hayat kalitesini artırmayı hedefleyen adımlar atar.

Psikoloji, insan davranışlarının arkasında yatan sebebi araştıran çok önemli bir bilim dalı olarak karşınıza çıkar. Adli, kavramsal, mesleki olacak şekilde pek çok psikoloji çeşidi bulunmaktadır. Bu alanlardan herhangi birinde kendini geliştirerek uzman olan bilim insanlarına ise psikolog denilmektedir.

Psikologlar genellikle devlet ve şehir hastanelerinde aktif şekilde çalışsa bile özel kliniklerde danışmanlık hizmeti veren birçok psikolog mevcuttur. Ruh bilimci olarak nitelendirilen psikologlar kişinin hayatına çok önemli dokunuşlar yapabilir. Psikologlar çeşitli psikolojik destekler uygulayarak hastaların sorunlarını teşhis eder ve sonrasında bu hastalığı tedavi etmeye yönelik özel çalışmalar yapar. Bu kişiler çalıştıkları kuruma göre ‘’Psikoterapi Uzmanı’’ ‘’ Klinik Psikolog’’ ya da ‘’Psikolojik Danışman’’ şeklinde unvanlar alırlar.

Klinik psikologlar sosyal alanda ve psikoloji anlamında yardıma ihtiyacı olan kişilere gereken danışmanlık hizmetini vermekle sorumludur. Panik atak, anksiyete bozukluğu, sosyal fobi, kaygı bozuklukları gibi durumlarda hastaların tedavi edilebilmesi için terapiler uygular. Ayrıca aile ve grup terapileri uygulayan psikologlar gerektiğinde evli çiftlerin sorunlarını çözmeye yardımcı olur.

Klinik Psikologların Görevleri Nelerdir?

Kişilerin hayatında önemli oranda sorun teşkil eden durumların psikoloji, duygusal, sosyal ve davranışsal olarak problemlerini anlama ve üzerinde odaklanarak çözme sorumluluğunu üstlenen klinik psikologların görevi başlıca şu şekilde sıralanabilir:

 • Kişi davranışlarını doğrudan gözlemlemek, psikometri testler ve mülakatlar yaparak danışanların davranış ve ihtiyaçlarını doğru bir şekilde değerlendirmek,
 • Davranışsal, duygusal ve psikolojik sorunları tanımlayarak bu bozuklukların nedenini teşhis etmek,
 • Sonrasında bir tedavi planı düzenleyerek süreçler geliştirmek ve bunları uygulamak,
 • Psikoterapi, stres atma tedavileri, davranış terapisi gibi durumlarla hastanın özelinde tedavi yöntemleri uygulamak.
 • Özel eğitim alan çocuk ve ergenlere oyun terapisi gibi yöntemlerle yaklaşmak,
 • Danışanlarına seansları düzenli olarak programlamak ve bireylerde görülen değişimleri etkin şekilde gözlemlemek,
 • Gerekli olduğu durumlarda hastaları farklı uzmanlara yönlendirerek iyileşme sürelerini kısaltmak,
 • Uygulamalı şekilde araştırmalar yapmak,
 • Sosyal hizmet uzmanı, doktor ya da hemşireler, eğitim uzmanı gibi kişilerle multidisiplinler bir ekibin parçası haline gelmeyi hedeflemek,
 • Hastaların kişisel mahremiyetlerine sadık kalarak onlara güven ortamı yaratmak

Bir klinik psikolog da olması gereken ve hastanın kendini daha güvende hissederek tedaviye açık hale gelmesini sağlayan özellikler başlıca şu şekilde sıralanabilir:

 • Duygusal bazı durumlar karşısında dirençli ve sağlam bir psikolojide kalmak,
 • Empati seviyesi yüksek ve kişi merkezli bir tutum sergilemek,
 • Analitik ve gerektiğinde hastalara eleştirel yaklaşmak,
 • Akademik bir psikoloji bilgisine hakim olmak ve yapılması gereken araştırmaları klinik sorunlara uygulama becerisine sahip olmak,
 • Bağımsız bir şekilde çalışırken öz motivasyon sahibi olmak,
 • Çok iyi bir iletişim yeteneğine sahip olmak,

Kişinin hayatını çok önemli ölçüde etkileyen psikolojik hastalıklar tedavi edilmediği takdirde hayat kalitesini çok büyük oranda düşürür. Bu yüzden günlük hayat akışı ve kişinin insan ilişkilerini bozan, eğitim ya da iş hayatında süreklilik sağlamasının önüne geçen psikolojik rahatsızlıklara karşı erken tedaviye başlamak ve bilinçli davranmak çok önemlidir. Psikolojik bir sorun içerisinde olduğunu fark eden bireylerin bir psikolog desteği alması gerekir.

Psikologlar üniversitelerin psikoloji bölümünden mezun olan ve psikolojik hastalıkların duygusal, düşünce ve davranışsal boyutunun nedenlerini daha çok konuşarak aramaya çalışan meslek grubu olarak karşınıza çıkar. dört yıllık bir lisans eğitimi sonrası eğer kişi klinik psikoloji yüksek lisansı yaparsa, ‘’Klinik Psikolog’’ ünvanını almaya hak kazanır ve hastalara terapi vermeye başlayabilir.

Kişiler bir psikologla görüştüğümde iyileşecek miyim, nasıl karşılanırım, sonuçta ne olacak, bana sadece öğüt verecek ya da aynı şeyleri duyacağım düşüncelerine kapıldığı için çoğu zaman bir psikoloğa gitmekten çekinirler. Bu yüzden bir psikoloğun ne yaptığını bilmek hastalar güven verir.

Psikolojide her hasta ve her birey kendine özel, tek ve biricik kabul edilir. Bu yaklaşımla bir psikolog terapi sırasında karşısındaki kişinin bakış açısını kullanarak onun yaşamına bakarak empati yapar. Psikologların bir tanı koyma yetkisi bulunmamakla birlikte daha çok biyo-psikososyal bir yaklaşım ile hastalıkları ele alarak insan yaşamını etkileyen psikolojik rahatsızlıkların sosyal ve biyolojik yönlerini ön planda tutarlar. Tedavi ve terapi sırasında hastalığa uygun farklı teknikler uygulamasında bir mahsur yoktur. Psikologların tıbbi herhangi bir eğitimi söz konusu olmadığı için danışanlarına ilaç yazmaları mümkün değildir.

Psikologlar hakkında genel düşüncelerin tam aksine bu kişiler bir eğitmek, yargıç, ahlakçı ya da kural koyucu değildir. Tanı koymaz, etkilemez, eleştirmez, öğretmez, yargılamaz, kınamaz ve hiçbir şeyi sorgulamazlar. Bu anlamda psikologların sosyal, kültürel normlar ya da dini ölçüt kullanmadan sorgusuz ve önyargısız şekilde danışanlarına yaklaştığı ifade edilebilir.

Bir psikoloğa gidildiğine ondan akıl vermesini soruları yanıtlamasını beklemek doğru olmayacaktır. Ancak bazı durumlarda kaygı bozuklukları, zihinsel karışıklıklar, değer yargılarıyla dolu olan bilinç kütüphanesinde uygun cevaba ulaşamadığınızı görebilirsiniz. Bu durumda psikoloğun temel görevi ise sizin kendi çözümünüze ulaşmanız konusunda yardımcı olmaktan öteye geçmez.

Psikologlar danışanları için bir çeşit ayna görevi görür. O aynadaki yansımayı görüp anlamanıza destek olurken diğer yandan içinizde var olan ancak kullanmaktan kaçındığınız güçlerinizi ve yeteneklerinizi fark etmenize olanak tanır. Sorunlarla baş etmek için, anlaşılmak ve içinizde bulunan ve yolunda gitmeyen süreçleri çözümlemek için psikolog desteği alarak her zaman sorgusuz, koşulsuz ve size değer veren bir yaklaşımla yanınızda olur.

Psikologlar davranışa bakarak çalışmalarını sürüdür. Belirli bir sorununuz olduğu takdirde, bu soruna uygun olan ya da olmayan davranışlarını gözlemleyerek terapiye yön vermeye devam eder. Tedavi teknikleri ise konuşmaktan yanadır. İçinde çıkamadığınız durumları çözüme kavuştururken bir uzmandan yardım almak genellikle kişinin kendine yapabileceği en büyük iyilik olarak nitelendirilir. Göremediğiniz, dillendiremediğiniz ya da içinize attığınız pek çok sorunlar psikolog eşliğinde baş etmeyi öğrenirken, panik atak ya da kaygı bozukluğu gibi sosyal fobi yaratan sorunlarla da bu sayede başa çıkmayı öğrenebilirsiniz.

Klinik Psikolog Desteği Teta Clinic Kalitesinde Sizlerle

Hayatınıza yön verirken içinde çıkamadığınız her durumda ve psikolojik rahatsızlıkta bir çıkış kapısını aramak çok insanidir. Kendi yaşamınıza uzaktan bakmanızı sağlayan bir bakış açısıyla yaklaşırken sorunlarınıza akılcı çözüm önerileriyle yaklaşan psikolog desteğine Teta Clinic farkıyla ulaşabilirsiniz. Teta Clinic, bünyesinde çalışan uzman klinik psikologları ile birlikte hastaya değer veren, güven teşkil eden, güler yüzlü bir çalışma prensibi geliştirerek danışan memnuniyetini hedeflemektedir. 

Uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesi ve pek çok hastalığa çeşitli tedavi yöntemleri geliştirerek bunu klinik bünyesine dâhil ederken önceliğimiz sizi güvende ve mutlu hissettirmektir. Kendinize bir iyilik yapmak ve ruhunuza bir uzman eli dokunuşu ararken bunu Teta Clinic güvencesinde deneyimlemek için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz. Hasta sağlığını önemseyen Teta Clinic farkını yaşamak işte bu kadar kolay.

İletişim Formu
Tüm Hizmetlerimizle ilgili Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin...
Teta Klinik