Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 19:00

Her insan hayatının bazı dönemlerinde bir takım zorluklarla karşılaşabilir. Bu zorluklar, kişinin yaşam kalitesini doğrudan etkilerken, diğer yandan duygu-düşünce bakımından motivasyon düşüklüğü yaşamasına neden olabilir. Kişilerin ruhsal olarak yaşadığı bu problemleri, kendilerine uygun bireysel psikoterapilerle çözüme ulaştırılabilir.

cocuk-ergen-ve-yetiskinler-icin-yuz-yuze-ve-online-secenegi-ile-bireysel-terapi.jpg

Psikoterapi; bir kişinin ruhsal sorunlardan kaynaklı şikâyetleri olduğunda gerekli olan önemli bir tedavi yöntemidir. Psikolojik rahatsızlıkların yaşanması, psikolojik ve bedensel hastalık belirtileri ve kişiler arasında sorunlar olarak ortaya çıkabilir. Uygulanan psikoterapinin etkili olabilmesi; psikoterapi ile profesyonel yapılandırılmış terapötik görüşmelerle mümkün hale gelir.

Bireysel psikoterapinin temel amacı; danışanın istek ve ihtiyaçlarına göre şekillenen bireysel ve yapılandırılmış hedeflerle onun ruh sağlığını iyileştirmektir. Bu yüzden bu süreç aslında danışan ve terapiste göre şekillenmektedir. Terapi süreci, tam anlamıyla kişinin kendisine doğru yaptığı bir keşif süreci olarak değerlendirilebilir. Kişi, kendisini keşfetmeye başladığı çok derin bir yolculuğa çıkar. Bu noktada terapist ise yolculuk sırasında sadece danışanına eşlik eder.

Bireysel psikoterapi, bireylerin duygusal olarak yaşadığı zorlukların üstesinden gelmesini, tutum ve davranış değişikliği sağlamasını, aile- eş ve diğer insanlarla arasındaki ilişkiyi düzenlemesini, hayatına yön veren önemli kararlar almasını, kendine olan güveni artırmasını, sorunlarla ve streslerle başa çıkma kapasitesinin artırılması ile psikolojik sorunların ortadan kaldırılmasını amaçlar. Ayrıca bireysel terapiyi düzenli şekilde takip eden kişilerin zaman içerisinde öz farkındalığının artması sağlanır.

Bireysel psikoterapi, terapist ile danışanın gizlilik ilkesi doğrultusunda birlikte geçirdiği bir psikoterapi sürecidir. Bu süreç içerisinde, kişi kendi ile alakalı çözmekte zorlandığı sorunları, geliştirmek istediği yönlerini, anlamlandırmak ve anlamak istediği hayatı üzerinde çalışmalar yapar. Terapilerin kaç seans olacağı, kişinin problemlerine göre değişkenlik gösterir. İnsanın hayat içerisinde kendisini anlaması ve duymaya başlaması, psikolojik olarak bile çözümün başlangıcı olarak değerlendirilebilir.

Bireysel psikoterapinin temel amacı şu şekilde sıralanabilir:

 • Travmatik bir deneyim sonrasında sağlıklı bir iyileşmek,
 • Karmaşık duygu ve düşünceler üzerinde çalışmaya yardımcı olmak,
 • Zor durumlarda sağlıklı şekilde başa çıkabilmek için yeni teknikler öğrenmek,
 • Gelecekte yaşanacak olan olaylar hakkında yanlış varsayımlar üzerinde çalışmak (örnek vermek gerekirse; başarısız olacağım için denemenin hiçbir anlamı yok),
 • Kişisel gelişim ve öz farkındalık gelişimi,
 • Hedeflere uygun şekilde doğru bir gelecek hazırlamak için yardımcı olmak,
 • Algıyı bulanıklaştıran ‘’bilişsel çarpıtmalar’’ üzerinde çalışma yapmak,
 • Yargılanmadan, özgür bir şekilde konuşmayı sağlayan güvenli bir alan oluşturmak,
 • Kendisini olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırmak için en doğru stratejileri öğrenmek,
 • Tetikleyici bazı unsurlarla karşı karşıya kalındığında, sakinleşmek için yeni taktikler öğrenmek,
 • Benlik saygısını arttıracak yeni stratejiler geliştirmek.

Psikoterapi sırasında çalışılan bazı konular şu şekildedir:

 • Panik atak,
 • Depresyon,
 • Kaygı/anksiyete bozukluğu,
 • Sosyal kaygı,
 • Travma sonrası stres bozukluğu,
 • Strese bağlı sorunlar,
 • Yeme bozuklukları,
 • Öfke duygusuyla başa çıkma,
 • Bağlanma sorunları,
 • Kayıp ve yas süreci,
 • Duygusal ilişki sorunları,
 • Kıskançlık,
 • Somatik problemler (migren vs.),
 • İletişim sorunları,
 • Özgül fobiler, agorafobi,
 • Özgüven eksikliği, kendini ifade etmede zorlanma,
 • İş hayatında ve arkadaşlık ilişkilerinde sorunlar,
 • Kişisel ve mesleki gelişim, kariyer danışmanlığı, stres yönetimi,
 • Mükemmeliyetçilik ve motivasyon sorunları.

Bireysel Psikoterapi İhtiyacı Nasıl Anlaşılır?

İnişli ve çıkışlı ruh halleri herkesin yaşayabileceği bir gerçektir. Bebeklik döneminden olgunluk dönemine geçerken, ruhsal çalkantılar yaşamak son derece doğal kabul edilirken, her bir gelişim aşamasını da belirlediğini söylemek mümkündür. Birçok insan ruhsal hallerini aileleri, eşleri ya da arkadaşları ile paylaşarak içsel dengelerini yeniden sağlarken, bir bunalımın haftalar boyunca sürmesi normal değildir. Ruhsal sorunların çok daha derinlerden kaynaklanması mümkün ile bu durumda mutlaka bir psikoterapistle görüşmek önerilir. Bireysel psikoterapi yöntemleri, ruhsal bunalımların üstesinden gelme konusunda oldukça etkilidir.

Bireysel psikoterapi seanslarında, terapist bireylerin psikolojik olarak bir rahatsızlığının olup olmadığını tespit eder. Örnek vermek gerekirse; sürekli olarak bitkin, halsiz, endişeli ya da organik sebepleri olmayan fiziksel sağlık sorunları varsa, bunun asıl nedeni psikolojik bir rahatsızlık olabilir.

Bu sorunu anlamak için evde kişinin kendisine sorması gereken ilk sorular:

 • Kendimi hiç tanıyamıyorum. Kendimi önceki zamanlardan farklı hissediyor muyum?
 • Bu değişiklik huzurumu ne derece bozuyor?
 • Bu değişikliğin herhangi bir mantıklı açıklaması var mı?
 • Günlük işlerimi zorlanarak mı yapmaya başladım?
 • Bu açıklama, sıkıntıların süresini ve şiddetini açıklamak için ne derece yeterli?
 • Bedensel olarak bir rahatsızlığım var mı?
 • Geceleri rahat şekilde uyuyabiliyor muyum? Çok ya da yetersiz mi uyuyorum?
 • İntihar gibi düşüncelerim var mı?
 • Kendimi çok sık şekilde öfkeli, saldırgan, gergin hissediyor muyum?
 • Çevremdeki insanlara karşı çok tahammülsüz ya da hoşgörüsüz müyüm?
 • İşe gitmek konusunda sık sık zorlandığım oluyor mu?
 • Hep endişeli ve korku dolu muyum?
 • Çevremde ruhsal olarak yaşadığım sorunlarla alakalı konuşabileceğim insan sayıcı az mı?
 • Arkadaşlarımla ve eşimle yaptığım konuşmalar artık yeterli gelmiyor mu?
 • Başka insanlarda bende oluşan bu değişimlerin farkında mı?
 • Söz konusu olan bu değişiklikler üç aydan uzun bir süredir devam ediyor mu?
 • Bu değişikliklere karşı umursamaz bir davranış mı sergiliyorum?

Bu sorulara verilen yanıtlardan yola çıkarak, kişiler kendi ruhsal duygu ve düşüncelerini fark edebilirler ve psikolojik olarak içinden çıkamadığı sorunlar olduğunu tespit etmesi halinde en kısa süre içerisinde bireysel psikoterapi yöntemlerine başvurabilir.

Bireysel Psikoterapi Çeşitleri Nelerdir?

Bireysel psikoterapi, birbirinden farklı psikoterapi yaklaşımları ile dikkat çeker. Bu konuda önemli olan danışanın ihtiyaçlarına en uygun olan yöntemi, bu alanda uzman olan bir psikoterapistin gerçekleştirmesidir. Belirlenen psikoterapi yaklaşımı ile seanslar bu yaklaşıma göre yapılandırılarak devam eder.

Bu psikoterapi yaklaşımları şu şekilde sıralanabilir:

 • Şema terapi: Bilginin doğru şekilde işlenmesi sürecinde yer alan; şemalar, temel inanç, ara inanç, otomatik düşünceler gibi kavramları inceler. Çok sık şekilde kullanılan bu yöntem, Şema Terapisi olarak da nitelendirilen bilişsel bir terapi şeklidir,
 • Davranışsal terapi: Kişinin davranışlarından öğrenmelere yönelik farklı yöntemler kullanılarak, bu davranışın değişmesini hedefleyen bir terapi çeşididir,
 • Bilişsel davranışçı terapi: Etkisi farklı araştırmalar sonucunda kanıtlanmış olan bir terapi yöntemidir. Bu yöntem sayesinde danışanların duygu, düşünce ve davranışları arasında etkileşim incelemesi yapılır. Duygular ve düşünceler, davranışların ortaya çıkması konusunda son derece etkilidir. Bu yüzden herhangi bir işlevi olmayan düşünceler üzerinde gidildiğinde, işlevli olanlarla değişim sağlanmaya çalışılır, böylece kişinin davranışlarında ve duygularında da değişim hedeflenir,
 • Kabul ve kararlılık terapisi: Danışanın duygu ve düşüncelerine dair farkındalığını artırmaya yönelik bir terapi yöntemidir,
 • Psikodinamik psikoterapi: Danışanların bilinç seviyelerinin duygu ve davranışlarını ne derece etkilediğini konu alan bir terapi şeklidir.

Bireysel terapilerde danışanlar sadece terapistten geri dönüş alarak bir fikir sahibi olabilirler. Oyun, grup ya da aile terapilerinde, diğerlerinden bir geri dönüş almak son derece faydalı olabilir. Ayrıca bazı ruhsal sorunların varlığında, terapist ile birebir yakınlık kurmak ve yoğun iletişim danışan tarafından rahatsız edici olarak algılanan bir durum olabilir. Bireysel terapi sırasında, danışanın konuşmaya çekindiği bazı konular olabilir. Ancak grup terapilerinde benzer süreci yaşayan danışanların aktarımı sayesinde, bireyler kendi sorunlarını paylaşmasa bile çalışma ve düzenleme fırsatı ya da cesareti ile paylaşma fırsatı yakalayabilirler.

Psikoterapi üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda; bireysel terapinin ruhsal sorunlardan kaynaklı ortaya çıkan belirtileri ortadan kaldırabildiğini ve kişinin işlevselliğini artırdığını ortaya koymaktadır. Günümüzde de bu terapi yöntemi ile bireylere bir takım avantajlar sunar. Bireyin utanma ve çekinme gibi duyguları, bireysel terapideki profesyonel ortam ve birebir olma durumu ile törpülenir ve birey kendini çok daha rahat ifade etme özgürlüğü kazanır.

Teta Clinic’te Bireysel Psikoterapi Uygulamaları

Teta Clinic farkıyla uygulanan bireysel psikoterapide temel amaç; var olan sorunlar karşısında danışan ve psikoterapistin ortak katılımı sayesinde danışanın belirlediği hedefe ulaşabilmektir. Burada aslında hedef olarak nitelendirilen kavram, kişilerin ruhsal bozukluk yaşadığı zamanlarda bu durumun önlenmesi ya da iyileştirilmesidir. Teta Clinic bu konuda profesyonel hizmet anlayışı ile ruh sağlığını kazanma konusunda yardımcı olurken, uzun yıllardan bu yana süregelen çalışma prensibi ile sağlıklı duygu ve düşünce yapısına sahip olabilmenizi sağlar. Teta Clinic ’in alanında uzman terapistler ile kişinin düşünce yapısını tespit edebilmek, davranışlara yön vermek, duyguları tanımak, farkındalığın artmasını sağlamak için hizmet vermektedir. Hayat içerisinde karşınıza çıkan problemlerle başa çıkmayı öğrenmek ve profesyonel bir destek almak için web sitemizde yer alan irtibat numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu
Tüm Hizmetlerimizle ilgili Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin...
Teta Klinik