Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 19:00

Öğrenci koçluğu; Öğrencinin hedeflerine ulaşmasına ön ayak olan, bu konuda doğru taktikler veren bir hizmet dalı olarak bilinir. Söz konusu olan bu taktikleri uygulamayı öğreten öğrenci koçluğu; öğrencinin eğitim öğretim hayatındaki kaygı ve stresi azaltmasına yardımcı olan, tamamen öğrenciye odaklanarak aileyle beraber ekip çalışması ile öğrencinin çalışma isteğini artıran etkinliklerde bulunarak başarıyı yakalamasını sağlayan bir destek ekibidir. Öğrenci koçluğu ve eğitim danışmanlığındaki en önemli nokta; öğrenci ve öğrenci koçu arasındaki uyumu yakalamaktır. Bu noktada öğrenci koçu, öğrencisini çok iyi tanımalı ve çalışma yöntemlerini tam anlamıyla öğrenciye özel olarak seçmelidir. Öğrenci koçu; öğrencisine gerekli olan çalışma motivasyonunu sağlayıcı çalışmalarda bulunmalıdır.

ogrenci-koclugu.jpg

Öğrenci koçu; öğrencilerin eğitim öğretim hayatındaki olumsuz şartların yarattığı etkiyi en aza indirmeyi hedefler. Öğrencinin bu çalışma alışkanlıklarını düzenleyerek maksimum verimle odaklanmasını ve hedefine daha rahat şekilde ulaşmasını sağlar. Öğrencinin akademik başarıyı yakalanmasına yardımcı olacak becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda bulunur. Öğrenci koçluğu; hedefini belirlemek konusunda zorluk çeken öğrencileri tanımaya yönelik çalışmaların sonucunda, öğrenici en doğru hedefe yönlendirerek gelecekte zamanlarda çalışma hayatında daha verimli ve mutlu olabilmesini hedefler.

Öğrenciler bazen okul hayatında boşluğa düşebilir ve nasıl ilerlemesi gerektiğini bilemez. Bu durum öğrenciyi adım adım başarısızlığa sürüklediği gibi, öğrenci koçluğundan faydalanmak öğrencinin bu boşluğun elinden çekip alınarak lazım olan çalışma azmini yerine getirecek adımların atılmasını sağlar. Bu adımlar sayesinde öğrencinin sosyal hayatından uzaklaşmasının önüne geçilerek, sosyo kültürel etkinlikleri öğrenciye önerir.

Öğrenci koçluğunda amaç, öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca başarısını kademeli şekilde artırarak öğrencinin hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır. Öğrencinin çalışmadan aldığı verimin yüksek seviyeye çıkmasını sağlayacak çalışmalar yapar ve öğrenciyi çok yakından takip eder.

Buna bağlı olarak öğrenci koçlarının yaptığı çalışmalar şu şekilde sıralanabilir:

 • Öğrenme metotları çok farklı çeşitliliğe sahip olmanın yanı sıra, kişiden kişiye değişiklik gösterir. Öğrenci koçluğu talebinde bulunan öğrenciye yeni bir çalışma becerisini kazandırmak hedeflenir,
 • Öğrenci seviyesinin tespit edilerek, öğrenciye özel çalışma programları oluşturulur ve yakın takibi yapılır,
 • Öğrenci koçluğu talep eden öğrencilerin öğrendikleri tekrar edilerek, sorunların çözüm yollarının geliştirilmesi sağlanır,
 • Öğrencinin eksikleri tespit edilerek, ona bu eksikliklerin tamamlanması yolunda destek olur,
 • Destek talep eden öğrenciye uygun olan programın hazırlanması ve en uygun çalışma stratejisinin geliştirilmesine olanak sağlanmasına yardımcı olur,
 • Deneme yapılması ve yapılan bu denemelerin sonuçlarının analiz edilerek yetersiz ya da tamamen eksik olan kısımların belirlenmesine yardımcı olur.

Öğrenci Koçluğu Hangi Hizmetleri Verir?

Öğrenci koçluğu kişilerin kendi potansiyelini tanımasını sağlayarak, içlerinde olan bu potansiyeli en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olmaktır. Aslında ''akademik yol arkadaşlığı'' olarak da nitelendirilen koçluk modeli, öğrencilerin kişisel gelişimine büyük ölçüde katkı sağlar. Kişilerin içsel motivasyonunu artırmayı sağlayan öğrenci koçları; onların karşısına çıkan engelleri aşmasına ve hedeflerini daha doğru stratejilerle gerçekleştirmesine destek olur.

Öğrenci koçluğunun kapsadığı hizmetler şu şekilde sıralanabilir:

 • Haftalık görüşmeler ve değerlendirmeler yapılır,
 • Öğrencinin günlük olarak takibi yapılır ve rapor haline getirilir,
 • Dijital platformlar sayesinde eğitime destek veren kanallar takip edilir ve öğrencinin seviyesine göre tasvip edilir,
 • Güncel ders notları paylaşılır,
 • Aylık olarak motivasyon artırıcı görüşmeler gerçekleştirilir,
 • Detaylı deneme analizlerinden sonra, öğrencinin eksikleri tespit edilir,
 • Eksik kalan ya da yetersiz olduğu tespit edilen konular belirlenir,
 • Çalışma programının oluşturulmasından sonra, bu programa uyum sağlanıp sağlanmadığı takip edilir,
 • Soru çözüm grupları oluşturulur ve soru çözümüne teşvik sağlanır.

Öğrenci Koçluğu Avantajları Nelerdir?

Öğrencilerin ''Neye ihtiyacım var, Hedefim ne? Ben ne istiyorum?'' gibi sorulara en doğru cevabı bulmasını sağlayan öğrenci koçları, öğrencim sürecinin çok daha kolay ve verimli geçmesine olanak sunar. Hem örgün eğitimde, hem de online eğitim sürecinde öğrencilere ihtiyacı olan hizmeti profesyonel olarak sunan koçlar, büyük başarıları sağlam bir zemin üzerine inşa ederek kişilerin hedeflerine daha emin adımlarla ulaşmasına destek olur. Bu yüzden eğitim sürecinde kişisel gelişimi de eş zamanlı olarak destekleyen öğrenci koçları çok önemli bir konumda yer alır.

Şüphesiz ki eğitim sürecinde, özellikle bir sınava hazırlana öğrenciler için her anın ayrı bir önemi vardır. Bu yüzden boşa geçen en küçük bir zaman dilimi bile öğrenciler için kayıp demektir.

Bazen öğretmelerin ya da ebeveynlerin dersler konusunda sergilediği kuralcı tutum, öğrenciler tarafından genel olarak baskı şeklinde algılandığı için bu durum motivasyonu düşürerek çalışma isteğini azaltır ve gereksiz zaman kaybını çok daha fazla artırır. Doğal olarak öğrenciler böyle bir durum söz konusu olduğunda derslerinden geri kalır ve rakipleri hızlı şekilde yol almaya devam ederek bulunduğu yerde saymaya devam eder.

Öğrenci koçluğunun amacı ise bu noktada ortaya çıkarak öğrencileri, bahsi geçen olumsuz durumların içerisinde alır. Her yaş grubundan öğrencinin eğitim sürecine yönelik olarak gerçekleştirilebilen koçluk hizmeti öğrencinin akademik faaliyetlerini destekleme ve yeniden düzenleme üzerine kuruludur. Odaklanma, öğrenme, dikkat, konsantrasyon, bilgiyi kullanma gibi süreler alanında uzman bir koç tarafından yapılacak yönlendirmeler sayesinde daha pratik ve hızlı şekilde çözüme ulaşır.

Öğrencilere akademik süreçlerde eksik ve hataları en şeffaf haliyle gösteren öğrenci koçları bunların ne şekilde tamamlanacağını detaylı şekilde anlatır. Sınavda başarılı olma ve ders programı hazırlama gibi konularda atılacak adımlar, öğrenci koçlarının yönlendirmesi ile planlanır.

Başarısız öğrenci yoktur sadece öğrenme yeteneğine ve kendine güvenmeyen öğrenci vardır. Her bireyin kendi özünde inanılmaz bir potansiyeli vardır. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak, öğrenci koçluğu çalışmasının özünü ortaya çıkarır. Öğrenci koçluğu, derslerden yüksek not almaya da sınav kazanma odaklı bir çalışma sistemi değil, öğrenciyi kazanma odaklı yapılandıran bir koçluk çalışması olarak karşınıza çıkar. Ancak hem öğrenci koçluğu kavramı, hem de öğrenci koçu olduğunu ifade eden kişilerle alakalı bilinmesi gereken bazı doğrular ve giderilmesi gereken bazı yanlış anlaşılmalar vardır.

Öğrencilerin kendini tanınması, yeteneklerini güçlü yanlarını keşfetmesi, hedef koymasını sağlaması ve kaynaklarını daha iyi kullanmaya yönelik yol haritası ve eylem planı yapmaya destek olan çok önemli bir hizmettir.

Tamamen kişi özelinde oluşturulan, etik değerler ve gizlilik çerçevesinde sunulan bu programın kapsamı şu şekildedir:

 • Öğrencinin okul başarısını fark edilir derecede artırır,
 • Etkin şekilde çalışma sistemini öğretir,
 • Kendine uygun hedefler seçmesi için yönlendirir,
 • Doğru iletişim kurabilmesini sağlar,
 • Güçlü yönlerini açığa çıkarması ve kullanmasını sağlar,
 • Zamanı önceliklerini doğru seçerek kullanmaya teşvik eder,
 • Kendine olan güveni geliştirmeyi hedefler.

Her birey başarılı olmak ve hayalini kurduğu hedefleri gerçekleştirmek ister. Başarılı olmak için açık net ve hep ulaşılabilir hedefler belirlenmelidir. Ayrıca sonraki aşamada bu hedeflere odaklanmalı ve hedefi gerçekleştirmek için azimli olmalıdır. Hedef belirlemeden başarılı olmaya çalışmak boşa kürek çekmeye benzer.

Özellikle küçük yaştaki öğrenciler vaktini bilgisayar başında oynayarak geçirmeyi çok sever ve bu aktiviteyi ders çalışmaya tercih eder. Hayattaki hedeflerinden biri de çocuklarının başarılı bir insan olduğunu görmek olan anne babalar ise bu durumda şikâyet eder ve çocuğu oyunu bırakarak ders çalışması konusunda yönlendirmek ister. Bu noktada önemli olan zamanın ne şekilde kullanıldığıdır. Öğrenci koçu, öğrencinin kişisel özelliklerine en uygun olan ders çalışma programını bulmasını ve zamanı daha verimli planlamayı öğrenmesini sağlar.

Hiçbir öğrenci için hayat, derslerden ve okuldan ibaret olmamalıdır. Öğrenci koçu; öğrencinin okul yaşamını ve hayatın diğer alanlarını düzenlemesine çözüm odaklı yaklaşımlar getirerek, içsel dünyasında gerekli olan farkındalığın artmasını sağlar. Okul ve ders başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda gerekli olan yöntemleri gösterir.

Teta Clinic bünyesinde hizmet veren uzman öğrenci koçları, öğrencilerin yeni bir bakış açısı geliştirerek kendilerini daha iyi tanımasına yardımcı olur. Sizde Teta Clinic kalitesinde ve güven ortamında hizmet veren öğrenci koçlarının sunduğu profesyonel çalışmaları deneyimlemek için web sitemizi ziyaret edebilir ve iletişim numaralarını kullanarak hemen bizimle irtibat kurabilirsiniz.

İletişim Formu
Tüm Hizmetlerimizle ilgili Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin...
Teta Klinik