Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 19:00

Çocuklarda nöro gelişimsel bozuklukların erken tespiti, hızlı bir şekilde uygun izlemenin kurulmasını ve uzun vadeli sosyal ve okul entegrasyonunu teşvik etmeyi mümkün kılar. Çocuklar arasında otizm spektrumundakiler çok çeşitli bozukluklar ve özellikler ile kendini gösterebilir.

otizm-spektrum-bozuklugu.jpg

Bununla birlikte, bilişsel özellikler, otizmli çocukları bazen erken teşhis etmeyi mümkün kılar. Bu konuda Teta Clinic uzmanları için otizm eğitimi, yalnızca çocukların bu özellikleri tanımalarına değil, aynı zamanda otistik kişilerin insani ve teknik kaynaklar açısından ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına olanak tanır.

Otizm Spektrum Bozukluğu

Nöro gelişimsel bir bozukluk olan otizm spektrum bozukluğu, çocuğun iletişim, sosyal etkileşim ve davranış gelişimini az çok algılanabilir şekilde etkiler. Otizm, nöro-atipik işleyiş nedeniyle farklı bir dünya görüşü ile karakterize edilir.

Otizm spektrum bozuklukları artık otizmin yerini alıyor çünkü bu nöro gelişimsel bozukluğun çeşitliliğini daha iyi temsil ediyor. Otizmin aslında, kendileri de değişen yoğunlukta çok sayıda çeşidi vardır. Her birey otizm spektrumunda farklı konumlanmakla kalmaz, aynı zamanda yaşamları boyunca lineer olmayan bir şekilde bu spektrumda gelişme olasılığı yüksektir.

Bu kapsamda Teta Clinic eğitim desteği otizmli çocukların sahip olduğu bazı bozuklukların ve günlük yaşamlarını etkileme biçimlerine ve özerkliklerinin gelişimine göre daha fazla kişiselleştirilmesine olanak tanır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Tespiti

Genel olarak Teta Clinic eğitim hizmetlerinde otizm spektrum bozukluğu tespiti çok kolay bir şekilde tanımlanmaktadır. Bu noktada çocuklarda böyle bir sorunun olup, olmadığı şu belirtiler ile algılanır:

  • Diğer insanlarla etkileşimde zorluklar veya başkalarıyla etkileşim biçimlerindeki farklılıklar.
  • Göz teması, jestler ve yüz ifadeleri gibi sözsüz iletişimi kullanma ve anlama sorunları.
  • Gecikmiş veya eksik dil gelişimi.
  • İlişki kurmada ve anlamada sorun.
  • Kolları sallamak, vücudu sallamak veya tekrarlayan konuşma veya oyun gibi tekrarlayan motor davranışlar.
  • Ortamda veya rutinde aynılık konusunda ısrar.
  • Yoğun veya olağandışı ilgi alanları.
  • Yüksek seslerden hoşlanmama veya duyusal arama davranışları gibi duyusal isteksizlikler.

Çocuğun günlük yaşamda ne kadar iyi işlev görebileceği, semptomlarının ciddiyetine bağlıdır. ASD'nin ciddiyeti ve günlük bozulma açısından büyük farklılıklar gösterdiği göz önüne alındığında, bazı insanların semptomları her zaman kolayca fark edilemez. Bu noktada Teta Clinic uzman ekibi ve eğitmenleri ile en profesyonel hizmeti sağlamaktadır.

Otizm Spektrum Bozukluğu Saptanması Sonrası

Otizmin saptanmasında Teta Clinic çocuk uzmanları çok gelişmiş bir eğitim düzeyine sahiptir. Bu konuda otizm tanısı konulan çocukları doğru bir şekilde eğitmek çok önemlidir. Çünkü tam anlamıyla bu bozukluk için bir tedavi yoksa özel eğitim süreçlerinde, eğitimsel ve davranışsal yaklaşımlar semptomlar üzerinde hareket etmeyi mümkün kılar.

Gelişimi bozukluklardan etkilenen otizmli çocuklar, bireyselleştirilmiş ve uzmanlaşmış bir şekilde müdahale edilerek önemli ilerlemeler sağlayabilir. Teşhis prosedürleri uzun olabilir, bu nedenle en erken teşhis arzu edilir. Çok küçük çocuklarla çalışan Teta Clinic uzmanları teşhis aşamasında bile ilk yıl sağlanan destek önlemleri ile bu hastalığın tedavi sürecini hızlandırır.

Otizm Spektrum Bozukluklarının Belirtileri Nelerdir?

Otizm spektrum bozukluklarının ortak özellikleri erken çocukluk döneminden itibaren tanımlanabilir. Genel olarak çocuklarda rastlanan en yaygın belirtiler dil gelişimine bağlı olarak ortaya çıkar.

Sözlü veya sözsüz iletişim anormallikleri çevresel faktörlere, özellikle örtük sosyal kuralları anlamada zorluklara kadar ilerler. Bu bağlamda çocuğun gelişimi hakkında özel ilgi alanları, basmakalıp davranışlar ve rutinlere bağlılık gibi davranışsal özellikler ortaya çıkar.

Bu konuda Teta Clinic uzmanları çocuğun gelişimini desteklemek için kapsamlı bir davranışsal ve eğitimsel müdahaleye ihtiyaç olduğunu zamanında anlar ve hemen işe koyulur. Bununla birlikte, vakaların çoğunda otizmin herhangi bir zihinsel yetersizlik ile ilişkili olmadığı akılda tutulmalıdır.

Otizm Spektrum Bozukluk Özellikleri

Otizm spektrum bozuklukları yalnızca zayıflıklarla karakterize edilmez. İçsel ve dışsal bilgileri işlemenin atipik bir yolu olan otizm, bazen belirli bilişsel becerilerin geliştirilmesine izin veren başka bir düşünme biçimini içerir.

Otizmin saptanması bu nedenle yalnızca engelleyici bozuklukları tedavi etmeyi amaçlamaz. Çocuğun güçlü yönlerinin gelişmesine izin vermelidir. Tespitin uygulamaya konulacağı Teta Clinic desteği, otistik çocuğun yeteneklerini geliştirmesine de yardımcı olmayı amaçlıyor.

Otizm Eğitiminin Önemi

Genel olarak, yaşamının ilk yıllarında otizm spektrum bozukluğu olan çocukların erken teşhisi ya da erken tedavisi son derece önemlidir. Bazen ilaç tedavisiyle yıllarca süren psikiyatrik gezintilerden sonra yetişkinlikte teşhis konulan otistik kişilerin artan sayısı, otizmin saptanmasında erken çocukluk uzmanları için kapsamlı eğitimin önemini göstermektedir.

Bu bağlamda Teta Clinic otizm eğitiminin amacı, otizmin saptanmasında ve çeşitli ASD'lerde beceri kazanmaktır. Bu nedenle bu, erken çocukluk döneminde sosyal becerilerinde yapılan işlevler tüm profesyonelleri ilgilendirmektedir.

Teta Clinic eğitim yaklaşımı çocuğu kişiselleştirmek ve çocuğun yaşam kalitesini ve gelişimini iyileştirmek için çocuğu ve ebeveynlerini nasıl tespit edeceğini, önleyeceğini, yönlendireceğini ve destekleyeceğini çok iyi bilmektedir.

Otizm Eğitimi Nasıl Gerçekleşir?

Genel olarak çocuklarda otizm teşhisi konulduğu zaman en uygun olan eğitimi alarak profesyonel ve aile hayatınızı bu eğitimle bağdaştırabilirsiniz. Teta Clinic eğitim uygulaması boyunca soruları yanıtlayan ve onlarla fikir alışverişinde bulunan eğitmenler onlara eşlik eder. Ve dil becerilerini geliştirmelerine destek olur.

Otizm eğitiminin öğrenme araçları yenilikçi ve çok yönlüdür. Sağlam bilgi edinmek için okunacak ve dinlenecek teorik metinler, videolar, etkinlikler, sınavlar, deneyimlerin paylaşılması, referanslar ve erken çocukluk profesyonellerinin katkıları çok profesyonel bir eğitim sürecinin gerçekleşmesini sağlar.

Otizm Eğitiminin Hedefleri Nelerdir?

Genel olarak çok erken dönemde ortaya çıkan bu hastalığı olan kişileri desteklemekle ilgilenen tüm profesyoneller sosyal, mediko-sosyal, eğitimsel veya diğer sektörlerden nöro gelişimsel bozuklukları tam anlamı ile inceler. Teta Clinic otizm eğitiminin amacı, nöro-atipik ve nöro-tipik gelişimi tanımlamaktır.

Amaç tamamen farklı TND'leri ve bunlardan kaynaklanabilecek engelleri bilmek ve belirli alarm belirtilerini belirlemek için beceri ve temeller kazanmaktır. Aynı zamanda Teta Clinic eğitimcileri ve ebeveynler, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için erken yaşlardan itibaren öğrenme fırsatları tasarlayıp entegre ettiklerinde, gerçek hayattaki sosyal kişilerarası etkileşimler ile çok modlu öğrenme sağlamış olurlar.

Otizm eğitim stratejisini uygulamak için en kaliteli hizmet Teta Clinic tarafından sağlanmaktadır. Bu eğitim stratejileri, otistik öğrenciler için öğrenme ve esenlik sonuçlarını iyileştirecektir. Teta Clinic tarafından otistik öğrencileri ve ailelerini kucaklayan ve onlara değer veren kapsayıcı bir hizmet sunulmaktadır.

Otizm Eğitiminin Kapsamları

Genel olarak otizm spektrum bozukluğunun belirtiler kısmı tamamlandıktan sonra, sıra eğitim süreçlerine gelmektedir. Bu konuda pek çok farklı eğitim kapsamları bulunmaktadır. Bunlar;

  • Otistik öğrencileri kararların merkezine yerleştirmek.
  • Otistik öğrencilerin çeşitli öğrenme ve esenlik ihtiyaçları konusunda farkındalık yaratmak.

Otizm içerme birçok program aracılığıyla çocuğunuzun eğitiminin bir parçası olacaktır. Böylece, otistik öğrenciler kendilerini değerli ve bağlı hissederler ve hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları desteği alırlar.

Aileler, çocuğun klinikten aldığı desteğe güven duyuyor ve onun eğitimiyle ilgili önemli kararlara dahil oluyor. Teta Clinic eğitmenleri otistik öğrencilere eğitim verme ve onları destekleme ve pozitif bir ortama teşvik etme becerilerine sahiptir. Bu kapsamda Teta Clinic eğitim sistemi, eğitim düzeylerini iyileştirmekten ve otistik öğrencilere yönelik desteklerden sorumludur.

Teta Clinic olarak ABA tedavisine alternatif olarak Floortime gibi otizmli çocuklar için uygulanan ilişki temelli terapi yaklaşımlarıyla onlar için her zaman en iyisini hedefliyoruz. Çocukla yerde zaman geçirme prensibiyle ona yakın temas sağlamanın ruhuna, psikolojisine ve gelişimine ne kadar iyi geldiğinin farkında olan bu yaklaşım sayesinde, Teta Clinic otizmli çocuklar için daha güzel bir yaşam oluşturan yöntemleri uygulamaya devam ediyor. uzun yıllara dayanan çalışma tecrübesi ve çocuklara bir yuva sıcaklığını yaşatma konseptli kliniğimizde her zaman en iyisini isteyen alanında uzman personellerimiz ile kişiye özel tedavi ve terapi yöntemleriyle hep bir adım önde olmasını hedefliyoruz. Sizde çocuğunuza bir iyilik yaparak onu Teta Clinic farkıyla tanıştırmak için web sitemizde yer alan iletişim numaralarını kullanarak hemen bize ulaşabilirsiniz.

İletişim Formu
Tüm Hizmetlerimizle ilgili Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin...
Teta Klinik