Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 19:00

Fizyoterapist, kişilerin günlük yaşamını olumsuz etkileyen duruş bozukluklarına, hareket etme ve fonksiyonel aktiviteleri gerçekleştirme yeteneklerinin sınırlı olmasına neden olan kas, iskelette problemlerine profesyonel programlar uygular. Fizyoterapinin bir diğer ismi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyondur. Bu manuel terapi yöntemini uygulayan ve kişiye özel tedavi programı hizmeti veren kişilere de fizyoterapist ismi verilir.

Fizyoterapistler, alanında uzman hekimlerin hastaya koyduğu hastalık tanısına uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavi programlarını uygulamakta sorumludur. Teşhisi konulan ve yaş ilerlemesine bağlı olan kas hastalıkları, doğuştan gelen özür durumları, yaralanmalar, hareket sistemi ve duruş bozukluklarına uygun tedaviye yönelik programlar uygulayarak kişinin yaşam kalitesinin artmasını hedefler.

Fizyoterapistlerin herkes tarafından kabul görmüş olan görev tanımı aslında birçok kişi tarafından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı şeklindedir. Fizyoterapistlerin bireylere bir hastalık teşhisi konması teknik olarak mümkün değildir. Bu onların sorumluluğu olmadığından sadece bir hekim tarafından tanısı konulmuş olan hastalıkların tedavi sürecini yürütmek ile ilgilenirler. Bir fizyoterapistin görevleri başlıca şu şekilde sıralanabilir:

 • Kişiye özel fiziksel egzersiz seansları düzenlemek,
 • Hemşire ve doktor gibi profesyonellerle birlikte işleri yürütmek,
 • Fiziksel sorunlarla karşı karşıya kalan yaşlılarla özel olarak ilgilenmek,
 • Hareketler ve yapılması gereken egzersizler hakkında hastalara tavsiye ve eğitimler vermek,
 • Esneklik, güç, denge ve koordinasyon gibi önemli unsurları hastaların sağlıklı bir yaşam tarzı olarak geliştirmeye yöneltmek,
 • Travma hastaları geldiğinde onlara tekrardan yürümeyi ve hareket ettirmeyi öğretmek. Koltuk değneği, tekerlekli sandalye gibi ekipmanları kullanabilmeye teşvik etmek,
 • Mesleğinin gelişmelerini yakından takip ederek uygulamaya yönelik adımlar atmak,
 • Hastaların kişisel hikâyelerine uygun olacak şekilde onlara yardımcı olmak ve tedavi süresi boyunca onları sürekli motive etmek,
 • Tedavi sürecinin detaylı raporlandırmasını yapmak,

Fizyoterapist ’in Önemi

Hastanelerde, fizik tedavi merkezlerinde özel spor kliniklerinde ya da bakım evlerinde fizyoterapistlerin önemi çok büyüktür. Özel eğitimle hastalara tedavi yöntemlerini uygulayarak yaşam standartlarını yükselten fizyoterapistlerde olması gereken özellikler ise başlıca şu şekildedir:

 • Fizyoloji ve anatomi bilgisine detaylı bir şekilde hakim olmak,
 • Empati ve insanlarla iletişim kurma özelliğinin güçlü olması,
 • Buz paketi, ısı paketi, ultrason, egzersiz ekipmanı, elektro terapi gibi farklı teknik ekipmanlarını kullanabilmek,
 • Birbirinden farklı kişilikte hastaları doğru bir şekilde yönlendirebilmek,
 • Güler yüzlü, sabırlı ve çalışırken sorumluluk sahibi olarak davranabilmek
 • Etik değerlere ve hastaların kişisel mahremiyetine özen göstermek.

Hareketsiz bir yaşamın yaygınlaşmasından sonra kişilerde modern teknolojiyle beraber beslenme bozukluklarından başlayarak tüm canlılarda kas-iskelet sisteminden problemler kaçınılmaz şekilde artış göstermiştir. Hayat kalitesini çok büyük ölçüde düşüren kas ve iskelet sorunları, son dönemde adını çok sık duymaya başladığımız fizyoterapi alanı ve fizyoterapist mesleğinin dikkat çekmesine neden olmuştur. Hastaların sağlığına kavuşması için manuel terapi yöntemlerinin çok fazla işe yaradığını görmek, dünyanın en iyi 5 mesleği arasında fizyoterapi ve fizyoterapistlik alanının dahil olmasına neden olmuştur. Yapılan akademik çalışmalar bu mesleğin önümüzdeki 50 yıl içerisinde en iyi meslekler arasında ilk 3’te yer alacağını göstermektedir.

Fizyoterapistler Ne Yapar?

Fizyoterapistlerin tam olarak ne yaptığı bu mesleği seçmeyi düşünen öğrenciler kadar tedavi almayı düşünen hastaların da merak ettiği bir sorudur. Bir fizyoterapistin yaptıkları şu şekilde sıralanabilir:

 • Manuel terapi alanında,
 • Özel kliniklerde,
 • Kadın ve erkek sağlığı söz konusu olduğunda,
 • Spor kulüplerinde gerektiğinde,
 • Psikonöroimmünoloji alanında,
 • Travmatoloji ve ortopedi alanında,
 • Pediatrik nöroloji ve nöroloji alanında,
 • Uluslararası ve ulusal yataklı tedavi merkezlerinde,
 • Beyin ve sinir cerrahisinde gerektiğinde,
 • Psikiyatri alanında,
 • Fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında,
 • Genel cerrahi ve kardiyoloji alanında,
 • Göğüs cerrahisi ve göğüs hastalıklarında,
 • Kalp ve damar cerrahisinde,
 • Onkoloji ve üroloji servisinde,
 • Çocuk hastalıklarında,
 • Kadın doğum alanında
 • Tüm yoğun bakım servislerinde,
 • Plastik cerrahi servisi ve kulak-burun-boğaz alanında,
 • Yanık üniteleri ve su altı alanında,
 • Romatoloji bilim dalları için kullanılan alanlarda,
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,
 • Huzur evlerinde,
 • Okul ortamlarında ve endüstri alanlarında,
 • Ortez-protez üretim ve rehabilitasyon merkezlerinde,
 • Birinci basamak şeklinde sağlık hizmeti sunan kurumlarda,
 • Kaplıca merkezlerinde ve mesleki rehabilitasyon merkezlerinde,
 • Evde bakım merkezlerinde, özel ya da kamu görevlisi olarak aktif çalışma hayatı sürdürmeleri mümkündür.

Günümüzde fizyoterapistlerin fonksiyon ve hareket bozukluğunu farklı sebeplerle tehdit eden bütün durumlarda sağlıklı alakalı yaşam kalitesinin artması ve bağımsız hareket için her geçen gün sayıları artan farklı yaklaşımlar hastalara hizmet vermektedir. Ülkemizde ve dünya genelinde toplumların bugün ve gelecekte muhtemel olan ihtiyaçları, fizyoterapistlik mesleğinin gelişimi ve değişimi adına kaçınılmaz olarak nitelendirilebilir.

Fizyoterapistler doğumsal kaynaklı ya da insan hayatının herhangi bir bölümünde ortaya çıkan, kişinin hayat kalitesini çok önemli bir ölçüde etkileyen ve kişiye, bazı zamanlarda sosyal yaşantından koparan engel durumlarının iyileştirilmesi konusunda özel tedavi programları uygular. Günümüzde yaşam koşulları göz önünde bulundurulduğunda, modern tıbbın pek çok alanında hastaların günlük hayata geri dönmelerini sağlamak, mesleki ve sosyal yaşantılarına geri dönerken hastaya özel yaklaşımlarla tedavi programları sunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünün her geçen gün değerinin arttığı söylenebilir. Fizyoterapistler bu bölümde çalışırken farklı tedavi metotları, modern tıbbın gerekliliklerine uygun olarak şekillendirilerek ileri teknoloji yöntemleri fazlasıyla kullanılmaktadır.

Fizyoterapi tedavi sürecinde yer alan çalışanların bu süreçte profesyonel olması çok önemlidir. Olası sakatlıklarla birlikte öne sürülen bu karmaşık durumların iyileştirilmesi için ekip yaklaşımı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon sürecinde esas kabul edilir. Uzman hekim tarafından teşhis konulan hastanın fonksiyonel durumu belirlenir ve fizyoterapist uzman hekim ekip elemanları ile birlikte çalışmalarını sürdürerek tedavi planını program haline getirir. Bu uygulamalar işinde uzman olan fizik tedavi teknikerleri ve fizyoterapistler tarafından yapıldığında hastanın iyileşme sürecinin hızlandığı görülür.

Fizyoterapistler hastanın günlük yaşam aktivitesini, fiziksel kapasitesini, sosyal davranışını, psikolojik ve iletişime dair yeteneklerini doğru bir şekilde analiz ettikten sonra sorunu tespit ederek kişiye özel bir tedavi yöntemi planlamalıdır. Ayrıca bu program uygulanmaya başladıktan sonra aralıklı olarak değerlendirmeler yapmak, sürecin sağlıklı bir şekilde son bulması için çok önemlidir.

Fizyoterapist her hasta için kişiye özel bir tedavi planlaması yaptığından her hastanın tedavi süreci ve seans sayısı da birbirinden farklılık gösterir. Bir fizyoterapistin bir hasta için günlük seans olarak ayırabileceği vakit 30 ile 60 dakika arasında değişiklik gösterir. Tedavi planlamasına göre bu süre daha kısa ya da uzun olabilir. Fizyoterapist hastaya 10 ile 30 seans arası planlama yapar. Seanslara hastanın düzenli şekilde katılması, iyileşmenin en üst seviyede seyretmesi açısından çok önemlidir.

Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi, bireylerin günlük yaşam kalitesinin düşmesine neden olan bir sağlık problemi nedeniyle kronik şekilde fonksiyon kaybı yaşadıklarında, kişilerin günlük yaşam içerisinde diğer kişilere olan bağımlılık seviyesini azaltırken aktivite performansını arttırmayı hedefleyen yöntemlerdir. Son dönemde çok fazla ismi duyulan ergoterapi, tedavi programlarını kas iskelet sisteminin özel eğitim ve manuel terapi ile daha etkili bir şekilde çalışmasını ve bireyin topluma atılımını hedefleyen programlar uygular.  

Ergoterapistler bu tedavi programlarını çoğunlukla fiziksel aktivitelerde bağımsızlığı olmayan engelli kişiler için düzenler. Herhangi bir ağrı, hastalık, yaralanma, engel gibi istenmeyen durumlarda meydana gelen kişilerin günlük yaşama dâhil olmasını sağlayacak hareketlerin kısıtlılığına karşı geliştirilmiş olan ergoterapi, birçok yaşlı, çocuk ya da engelli bireylerde etkili sonuçlar elde edilerek sosyal, sanatsal anlamda hayat kalitesini artırır.

Ergoterapist olarak hedeflenen kişilerin ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre günlük aktivitelerinde beklenen seviyeye çıkartılarak bu kişilerin topluma kazandırılması hedeflenir. Uygulanan farklı yöntemlerde hastalığın tedavisi için bazı aparat ve cihazlara yer verilerek kişilerin ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde giderilmesine olanak sunulur.

Ergoterapi, kişilere evde, işte ya da okul ortamında nasıl uyumlu olabileceğine dair öğretim gerçekleştiren tedavi programı olarak karşınıza çıkar. İhtiyaç halinde ergoterapi tedavisi için bazı yardımcı aparat ve cihazlara yer verilir. Ergoterapinin uygulanma hedefi ise başlıca şu şekildedir;

 • Kendi başına giyinebilmek,
 • Ofis işlerini halledebilmek,
 • Yardım almadan banyo yapabilmek,
 • Yemek yapmak ve yiyebilmek,
 • Çamaşır yıkayıp asabilmek,
 • Boş vakitlerde etkin şekilde aktivite yapabilmek,
 • Ev temizliğini rahat bir şekilde yapabilmek,

Bu anlamda ergoterapi:

 • Bir çocuğun sosyal ortama ve okul yaşantısına etkin şekilde katılabilmesine olanak tanır,
 • Yaralanan bir çalışanın meslekte ihtiyacı olan ve kaybettiği becerilerini yeniden kazanmasına yardımcı olur,
 • Çocukların ileri yaşlarında fiziksel ve bilişsel değişim konusunda yardımcı niteliği taşır.

Ergoterapi yöntemi, erken çocukluk döneminde bu çocukların daha rahat oyun oynamasına fırsat sunarken, diğer yandan günlük olarak aktivitelerini yerine getirme konusunda yardımcı olduğundan dolayı okul performansının artmasına neden olur. Özgüven ve başarı seviyesinde artış meydana gelen bu çocuklarda görülen dikkat çekici gelişmeler ise şu şekildedir:

 • Bu çocukların el ve göz koordinasyonları geliştiği için dolaylı olarak okul becerileri de gelişmiş olur. Rahatlıkla top oynayabilir.
 • Oyuncakları daha rahat kavrayabilen çocuklar ergoterapist tarafından verilen manuel terapi sayesinde el yazısı yazmak, bilgisayar kullanmak gibi konularda motor becerilerini geliştirebilir,
 • Bu çocuklar kendi başına giyinebilir, dişlerini fırçalayabilir, banyo yapabilir ve yemek yiyebilirler,
 • Banyo ekipmanı, tekerlekli sandalye, atel ve bazı iletişim ekipmanlarını kullanarak kimseye ihtiyaç duymadan kendi kendine hareket edebilme konforuna sahip olurlar.

Ergoterapi Kimlere Uygulanır?

Ergoterapi, Ergoterapi lisans eğitimini tamamlayan bireyler tarafından uygulanan bir tedavi programıdır. Bu tedaviyi hastalara uygulayabilmek için Ergoterapi bölümünü tamamlamak şarttır. Ergoterapist olarak hizmet veren kişiler, kendi içlerinde farklı alanlarda kendilerini geliştirebilirler. Konuşma sorunu olan kişiler için konuşma terapisti bölümüne ağırlık verilirken, ilgi alanına göre görme sorunu yaşayan kişiler için daha fazla el terapisine odaklanmak mümkündür. Ergoterapi uzmanlarının çoğunlukla fizyoterapistler, psikologlar, doktorlar ve diğer sağlık personelleri ile koordineli olarak çalışma sürdürdüğü görülür.

Ergoterapi yöntemi yaşlıdan gence, orta yaşlıdan çocuğa kadar ihtiyaç duyan her hastaya rahatlıkla uygulanabilir. Ergoterapi özel eğitimine daha fazla ihtiyaç duyan yetişkin bir bireyde görülmesi daha muhtemel olan rahatsızlıklar ise başlıca şu şekildedir:

 • Kronik ağrı problemleri yaşanması,
 • Felç
 • Görme kaybı
 • Beyin hasarı,
 • Kemiklerde kırılma yaşanması,
 • Eklem sorunları,
 • Artrit,
 • Denge problemleri,
 • Kanser,
 • Otizm,
 • Diyabet,
 • Gelişim sorunları,
 • Ciddi yanık ve yaralanma travmaları,
 • Spina bifida,
 • Çocukluk dönemi romatizması,
 • Ameliyat sonrası ortaya çıkan sorunlar,
 • Ortopedik problemler,
 • Serebral palsi hastalığı,
 • Ciddi derecede el yaralanmaları,

Doğumsal hastalıklarda ergoterapi uygulanması etkin sonuçlarla hastanın yaşam kalitesini üst düzeye çıkarmak için uygulanır.

Ergoterapi Uygulama Yöntemi

İlk olarak ergoterapistler, kişilerin hareketleri nasıl gerçekleştirdiğine bakarak bu hareketleri geliştirmeyi hedefleyen bir tedavi programı planlar. Kişinin hareketleri daha az acı verici şekilde ve daha kolay bir durumda yapabilmesi için iyileştirme hedeflenir. İlk etapta hasta ve ergoterapist görüşmesinde ihtiyaçlar tespit edilir. Sonrasında ergoterapi için gerekli aktivitelerin yapılmasından önce, ergoterapist hastayı kendi yaşam alanında ziyaret etmek isteyebilir. Bu hasta eğer bir yaşlı ise evinde, çocuksa okulda ziyaret ederek gözlemleme yapabilir. Hastalığın tedavisi için herhangi bir mobilya ya da bastona ihtiyaç varsa bu ihtiyaçlar giderilerek tedaviye başlanır. Günlük işlerin daha kolay bir şekilde nasıl yapılacağı ergoterapist tarafından tarif edilir. Sonrasında ise bir manuel terapi planı hazırlanır. Motor becerilerinden duruş bozukluklarına ve el-kol koordinasyonuna uygun geliştirmeyi hedefleyen uygulamalar yapılır. Ergoterapi kapsamı içerisinde hastalar için yapılabilir olan iyileştirmeler şu şekildedir:

 • Yaşı ileri seviyede olan hastalar için halka açık alanlarda ya da ev ortamında düşmelerini önlemek için adımlar atılır,
 • Tekerlekli sandalyeler ve yüksek klozetler için yardımcı ekipmanların nasıl kullanılması gerektiği öğretilir,
 • Ev aleti ve ilaçların kullanılması sağlanarak hastaya öğretilir,
 • Ayakkabı bağcığı bağlamak, duşa girmek ve çıkmak, gömlek iliklemek ya da bilgisayar çalıştırmak gibi aktivitelerin yapılması için farklı yollar öğrenilir,
 • Davranış bozukluğu ile dikkat çeken çocukların başkalarına vurma gibi rahatsız edici hareketlerinin giderilmesi için adım atılabilir,
 • El ve göz koordinasyonun sağlanabilmesi için bazı aktivitelere yer verilir,
 • Felç geçiren kişilerin kaslarının daha güçlü olabilmesi, dengelerinin sağlanması, hafıza ve konuşmakla ilgili sorunlara uyum sağlanması için gerekli eğitimler verilebilir,
 • Kalemi kavramak gibi basit eylemler için motor becerisini geliştirmek amaçlı pratikler gerçekleştirilir.

Uzman Ergoterapist ve Fizyoterapistlerle Teta Clinic Farkını Yaşayın

Verimli bir fizik tedavi ve rehabilitasyon deneyimi yaşamak, ergoterapist ile diğer insanlara bağımlı olmadan günlük aktiviteleri yerine getirmek için hangi klinikte tedavi olmak istediğiniz çok önemlidir. Bu sayede hastalık sürecinin çok daha hızlı şekilde iyileşme gösterdiğini deneyimlemekle kalmaz, kaliteli hizmet anlayışıyla güvenli bir tedavi yöntemi ile sağlığınıza kavuşmanın verdiği gönül rahatlığını yaşamış olursunuz. Teta Clinic bu anlamda güler yüzlü fizyoterapist hizmeti alabileceğiniz son derece güvenilir bir kliniktir. Sağlığınıza kavuşurken güler yüzlü, hastaya değer veren ve tedavi yöntemlerini kişiye özel düzenleyen fizyoterapistlere Teta Clinic farkıyla ulaşmak istiyorsanız web sitemize göz atarak hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Formu
Tüm Hizmetlerimizle ilgili Detaylı Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçin...
Teta Klinik